Styrelse & Ledning

Styrelse

Kicki Wallje-Lund

Kicki Wallje-Lund

Född: 1953 Styrelseordförande sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet av affärsutveckling från olika internationella företag, företrädesvis inom IT sektorn. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT & T, Philips, ICL och Unisys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i C-Rad AB (publ) och Betsson AB (publ).

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Kicki Wallje-Lund 15 200 aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Lars Wingefors

Lars Wingefors

Född: 1977 Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot sedan 2002 och verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för THQ Nordickoncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i Wingefors Depå Två AB, Wingefors Invest AB och Lars Wingefors 2 AB.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 6 501 467 A-aktier och 29 523 732 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Född: 1963 Styrelseledamot sedan 2002 samt vice Koncernchef

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelseordförande i Tingvalla Invest AB.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 1 407 724 A-aktier och 6 392 600 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jacob Jonmyren

Jacob Jonmyren

Född: 1980 Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under senaste tretton åren varit verksam inom RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Pågående uppdrag: Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Jacob Jonmyren 3 500 aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ulf Hjalmarsson

Ulf Hjalmarsson

Född: 1956 Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia. Ulf är även grundare av Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Ulf Hjalmarsson inga aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

LedningLedande befattningshavare i moderbolaget

Lars Wingefors

Lars Wingefors

Född: 1977 Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot sedan 2002 och verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för THQ Nordickoncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i Wingefors Depå Två AB, Wingefors Invest AB och Lars Wingefors 2 AB.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 6 501 467 A-aktier och 29 523 732 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Född: 1963 Styrelseledamot samt CFO sedan 2002. Vice verkställande direktör sedan 14 augusti 2019

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelseordförande i Tingvalla Invest AB.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 1 407 724 A-aktier och 6 392 600 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Ekström

Johan Ekström

Född: 1977 CFO sedan 14 August 2019

Utbildning/bakgrund: Johan Ekström har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har en gedigen bakgrund inom redovisning, rapportering och finansiell kontroll genom tidigare befattningar på Crem International, Permobil och PwC.

Pågående uppdrag: Johan Ekström har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Johan Ekström 1 546 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

LedningLedande befattningshavare i de operativa koncernerna

Klemens Kreuzer

Klemens Kreuzer

Född: 1976 VD, THQ Nordic GmbH, anställd 2011

Utbildning/bakgrund: Klemens Kreuzer har en masterexamen i företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Han har erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Klemens Kreuzer har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Klemens Kreuzer, genom bolag, 201 784 A-aktier och
916 321 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Klemens Kundratitz

Klemens Kundratitz

Född: 1962 VD, Koch Media, anställd 1994

Utbildning/bakgrund: Klemens Kundratitz har doktorsexamen i juridik från Leopold-Franzen-University i Innsbruck och har en gedigen bakgrund inom spel- och underhållningsbranschen. Han är medgrundare till Koch Media och har under många år utvecklat bolaget i rollen som koncernchef och VD. Klemens Kundratitz är också grundare av Deep Silver, Koch Medias förlag inom spel.

Pågående uppdrag: Klemens Kundratitz har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Koch Media Holding GmbH 375 976 B-aktier. Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media koncernen) är delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Anton Westbergh

Anton Westbergh

Född: 1985 VD, Coffee Stain, anställd 2013

Utbildning/bakgrund: Anton Westbergh har studerat datavetenskap vid Skövde universitet och har lång erfarenhet inom spel- och affärsutveckling.

Pågående uppdrag: Anton Westbergh har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per 30 juni 2019 ägde Anton Westbergh, genom bolag, 533 437 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna: Koch Media GmbH/Deep Silver, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. Koncernen har 19 interna studios och fler än 3000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.