Styrelse & Ledning

Styrelse

Kicki Wallje-Lund

Kicki Wallje-Lund

Född: 1953 Styrelseordförande sedan 2016
Ledamot i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott.

Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet av affärsutveckling från olika internationella företag, företrädesvis inom IT sektorn. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT & T, Philips, ICL och Unisys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i C-Rad AB (publ) och Betsson AB (publ).

Innehav i Bolaget: Kicki Wallje-Lund äger 45 600 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Lars Wingefors

Lars Wingefors

Född: 1977 Grundare av Embracer Group. Styrelseledamot sedan 2002 och verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för Embracerkoncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i Wingefors Depå Två AB, Wingefors Invest AB och Lars Wingefors 2 AB.

Innehav i Bolaget: Lars Wingefors äger, genom bolag, 26 130 102 A-aktier och 104 705 965 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Född: 1963 Styrelseledamot sedan 2002 samt vice Koncernchef

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelseordförande i Tingvalla Invest AB.

Innehav i Bolaget: Erik Stenberg äger, genom bolag, 4 500 000 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jacob Jonmyren

Jacob Jonmyren

Född: 1980 Styrelseledamot sedan 2018
Ledamot i styrelsens revisionsutskott.

Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under senaste tretton åren varit verksam inom RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Pågående uppdrag: Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Jacob Jonmyren äger 10 500 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ulf Hjalmarsson

Ulf Hjalmarsson

Född: 1956 Styrelseledamot sedan 2018
Ledamot i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning/bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia. Ulf är även grundare av Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Innehav i Bolaget: Ulf Hjalmarsson äger inga aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

David Gardner

David Gardner

Född: 1965 Styrelseledamot sedan 2020
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning/bakgrund: David har en gedigen bakgrund och erfarenhet från spelindustrin. När han 1981 träffade Trip Hawkins, grundare av Electronic Arts, blev David en viktig del av start-up teamet bakom EA. Han etablerade EAs Europeiska Affärsområde 1986 och under hans ledning omsatte företaget 1 miljard dollar och hade 1 200 anställda. Under åren 2004 till 2007 satt David i EAs globala ledningsgrupp i Kalifornien innan han återvände till Europa tillsammans med sin familj. David blev CEO för Atari S.A där framgångarna var bland annat försäljningen av Ataris återförsäljningsföretag samt privatiseringen och förvärvet av Cryptic Studios.

Pågående uppdrag: David är idag medgrundare och partner i London Venture Partners LLP, ett VC-företag som grundades 2010.

Innehav i Bolaget: David Gardner äger inga aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Matthew Karch

Matthew Karch

Född: 1971 VD och medgrundare Saber Interactive styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Matthew har en Bachelor of Arts från Washington University och en Juris Doctor från University of Pennsylvania. Han har en gedigen bakgrund inom speldesign och utveckling, affärsutveckling och juridik, och pratar ryska flytande.

Pågående uppdrag: Matthew är grundare och CEO Saber Interactive, ett spelutvecklingsföretag i Embracer Group med studios runt hela världen. Matthew startade företaget 2001 efter en kort karriär som jurist.

Innehav i Bolaget: Matthew Karch äger 57,5% av S3D Media som i sin tur äger 6 399 137 A-aktier och 35 386 220 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

LedningLedande befattningshavare i moderbolaget

Lars Wingefors

Lars Wingefors

Född: 1977 Grundare av Embracer Group. Styrelseledamot sedan 2002 och verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för Embracerkoncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i Wingefors Depå Två AB, Wingefors Invest AB och Lars Wingefors 2 AB.

Innehav i Bolaget: Lars Wingefors äger, genom bolag, 26 130 102 A-aktier och 104 705 965 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Född: 1963 Styrelseledamot sedan 2002 samt Vice verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelseordförande i Tingvalla Invest AB.

Innehav i Bolaget: Erik Stenberg äger, genom bolag, 4 500 000 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Ekström

Johan Ekström

Född: 1977 CFO sedan 14 augusti 2019

Utbildning/bakgrund: Johan Ekström har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har en gedigen bakgrund inom redovisning, rapportering och finansiell kontroll genom tidigare befattningar på Crem International, Permobil och PwC.

Pågående uppdrag: Johan Ekström har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Johan Ekström äger 4 638 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

LedningLedande befattningshavare i de operativa koncernerna

Klemens Kreuzer

Klemens Kreuzer

Född: 1976 VD, THQ Nordic GmbH, anställd 2011

Utbildning/bakgrund: Klemens Kreuzer har en masterexamen i företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Han har erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Klemens Kreuzer har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Klemens Kreuzer äger, genom bolag, 559 052 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Klemens Kundratitz

Klemens Kundratitz

Född: 1962 VD, Koch Media, anställd 1994

Utbildning/bakgrund: Klemens Kundratitz har doktorsexamen i juridik från Leopold-Franzen-University i Innsbruck och har en gedigen bakgrund inom spel- och underhållningsbranschen. Han är medgrundare till Koch Media och har under många år utvecklat bolaget i rollen som koncernchef och VD. Klemens Kundratitz är också grundare av Deep Silver, Koch Medias förlag inom spel.

Pågående uppdrag: Klemens Kundratitz har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Koch Media Holding GmbH äger 1 127 928 B-aktier i Embracer Group (publ). Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media koncernen) är delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Anton Westbergh

Anton Westbergh

Född: 1985 VD, Coffee Stain, anställd 2013

Utbildning/bakgrund: Anton Westbergh har studerat datavetenskap vid Skövde universitet och har lång erfarenhet inom spel- och affärsutveckling.

Pågående uppdrag: Anton Westbergh har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Anton Westbergh äger, genom bolag, 1 206 333 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Per-Arne Lundberg

Per-Arne Lundberg

Född: 1970 CEO Amplifier Game Invest AB, anställd 2018

Grundare av The Game Incubator, Sweden Game Arena och Sweden Game Conference.

Utbildning/bakgrund: Per-Arne har 16 års erfarenhet av spelindustrin. Som chef för The Game Incubator har han varit med i skapandet av fler än 60 spelföretag, bland annat Coffee Stain Studios, Pieces Interactive, ACE and Flamebait Games.

Han har en bred erfarenhet av affärsutveckling, finans och strategiskt arbete för nyföretagande och tillväxt både i Sverige och i Silicon Valley, där han 2017 spenderade ett år på Nordic Innovation House genom ett stipendium från VINNOVA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, Forsway Scandinavia.

Innehav i Bolaget: Per-Arne Lundberg äger 1 447 B-aktier i Embracer Group (publ).

Matthew Karch

Matthew Karch

Född: 1971 VD och medgrundare Saber Interactive, styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Matthew har en Bachelor of Arts från Washington University och en Juris Doctor från University of Pennsylvania. Han har en gedigen bakgrund inom speldesign och utveckling, affärsutveckling och juridik, och pratar ryska flytande.

Pågående uppdrag: Matthew är grundare och CEO Saber Interactive, ett spelutvecklingsföretag i Embracer Group med studios runt hela världen. Matthew startade företaget 2001 efter en kort karriär som jurist.

Innehav i Bolaget: Matthew Karch äger 57,5% av S3D Media som i sin tur äger 6 399 137 A-aktier och 35 386 220 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Ken Go

Ken Go

Född: 1980 VD DECA Games

Utbildning / bakgrund: Ken har en kandidatexamen från The George Washington University. Ken är VD och grundare av DECA Games. Han har tillbringat över 14 år i spelbranschen med fokus inom spelsegmentet free-to-play (”FTP”) och som producent av spelet Kingdoms of Camelot och europeisk General Manager för Kabam.

Pågående uppdrag: Ken har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Embracer Group: Ken äger 6 301 591 B-aktier i Embracer Group AB (publ)

Randy Pitchford

Randy Pitchford

Född: 1971 Grundare av Gearbox Entertainment Company

Bakgrund: Randy Pitchford är en sann industriveteran med över 30 år i branschen och som grundare av Gearbox Entertainment Company, som utvecklar och publicerar prisbelönta och bästsäljande videospel genom sina dotterbolag, Gearbox Software och Gearbox Publishing, och producerar banbrytande film och TV-innehåll.

Aktuella uppdrag: Randy Pitchford har inga andra aktuella uppdrag.

Innehav i Embracer: Randy Pitchford äger 4 731 514 B-aktier i Embracer Group AB (publ)

Oleg Grushevich

Oleg Grushevich

Född: 1984 VD, Easybrain, anställd 2016

Utbildning / bakgrund: Oleg Grushevich har studerat redovisning i utländsk verksamhet vid Belarusian State Economic University och innehar FCCA som medlem i Association of Chartered Certified Accountants. Innan han började i spelbranschen har Oleg haft olika roller hos EY.

Aktuella uppdrag: Oleg Grushevich har inga andra aktuella uppdrag.

Innehav i bolaget: Oleg Grushevich innehar, genom bolag, 5 033 279 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

Styrelsens oberoende

Efter en bedömning av styrelseledamöternas oberoende anses sammansättningen av bolagets styrelse uppfylla kraven i Nasdaq First Norths regelbok. Eftersom Embracer Group är noterat på Nasdaq First North gäller inte kraven för styrelsens sammansättning i den svenska bolagsstyrningen för Embracer Group.

Enligt Nasdaq First Norths regelbok måste en övergripande bedömning göras av ledningens och styrelsens lämplighet i varje enskilt fall, med tanke på exempelvis storleken på emittenten och affärsverksamheten. För att styrelsen ska anses lämplig måste minst en av styrelseledamöterna vara oberoende av emittenten, dess ledning och emittentens större aktieägare. Dessutom får i allmänhet högst hälften av antalet styrelseledamöter tjäna i emittentens ledning och hela ledningen får inte sitta i styrelsen. Dessutom är det endast i undantagsfall tillåtet för både VD och CFO att sitta i styrelsen. Undantagsfall som gäller för en enskild emittent kan kräva ett strängare krav på oberoende. För ovannämnda syfte ska oberoende definieras på samma sätt som i svensk kod för bolagsstyrning.

I Embracer Groups styrelse betraktas Kicki Wallje Lund, David Gardner, Jacob Jonmyren och Ulf Hjalmarsson oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelseledamöterna Lars Wingefors och Erik Stenberg anses vara beroende av bolaget eftersom de båda ingår i företagsledningen. Matthew Karch anses vara beroende av företaget och företagsledningen eftersom han är en del av företagsledningen och också underordnad företagets VD.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.