IR kontakt

Den huvudsakliga uppgiften för Embracer Groups Investor Relations-ansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt och relevant information som underlättar förståelsen av Embracer Groups verksamhet.

Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via: ir@embracer.com

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.