Prognos

Som angavs i delårsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2023/24, publicerad 17:e augusti 2023, för koncernen som helhet så upprepar vi prognosen för Justerat EBIT om 7,0 – 9,0 miljarder SEK. Baserat på utvecklingen hittills under året har vi ökad tilltro till vårt prognosintervall.

Mer information på sidan 1, 3 och 7 i Embracer Group delårsrapport Q1, april-juni 2023

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.