Prognos

Som angavs i delårsrapporten för Q3 räkenskapsåret 2022/23, publicerad 16:e februari 2023, så upprepar ledningen prognosen för räkenskapsåret 2022/23 och för räkenskapsåret 2023/24:

Räkenskapsåret 22/23:  8,0 – 10,0 miljarder SEK

Räkenskapsåret 23/24: 10,3 – 13,6 miljarder SEK

Mer information på sidan 2 och 7 i Embracer Group delårsrapport Q3, oktober-december 2022

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos. Koncernen har 134 interna studios och fler än 16 243 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.