Prognos

För helåret 2023/24, upprepar vi vår prognos för Justerat EBIT om SEK 7,0-9,0 miljarder och det bedöms som sannolikt att utfallet hamnar i intervallets nederkant. Anledningen till detta är något försvagade utsikter för PC/Console Games under 2023/24 jämfört med vår bedömning under andra kvartalet och detta beror på en något sämre utveckling för nya spellanseringar samt ytterligare skiften i pipelinen ut ur Q4 och även inom kvartalet.

Ovan stycke angavs i delårsrapporten för Q3 räkenskapsåret 2023/24, publicerad 15:e februari 2024

Mer information på sidan 1, 2 och 7 i Embracer Group delårsrapport Q3, oktober-december 2024

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.