Prognos

Som angavs i delårsrapporten för Q2 räkenskapsåret 2022/23, publicerad 17:e november 2022, så reducerade ledningen prognosen för räkenskapsåret 2022/23 medan vi återupprepar prognosen för räkenskapsåret 2023/24:

Räkenskapsåret 22/23:  8,0 – 10,0 miljarder SEK (9,2 – 11,3 miljarder SEK)

Räkenskapsåret 23/24: 10,3 – 13,6 miljarder SEK

Den reducerade prognosen för räkenskapsåret 2022/23 återspeglar ett blandat mottagande av några av de viktigaste PC/konsol-lanseringarna under andra kvartalet, som beräknas påverka katalogförsäljningen under de kommande kvartalen, förändringar i PC/konsol-pipelinen (inklusive Dead Island 2) och en försiktigare syn på den nuvarande makroekonomiska situationen, särskilt relaterad till segmenten Mobile Games och Tabletop Games. Prognosen för räkenskapsåren 2022/23 och 2023/24 inkluderar samtliga förvärv som aviserats per den 17 november. Det inkluderar också ett flertal utfall från de partnerskaps- och licensavtal med flera branschpartners som förväntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23. Prognosen baseras på att schemalagda spellanseringar, marknads- och makroförhållanden, och valutakurser är oförändrade mot förhållandena som rådde i mitten av november 2022.

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 131 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.