Embracer genomför ändringar i koncernledning och utser Head of Investor relations

Embracer Group AB (”Embracer Group”) har utsett CFO Johan Ekström till att även ta rollen som vice VD i Embracer Group. Därmed kommer tidigare vice VD Erik Stenberg fortsatt vara endast styrelseledamot i Embracer Group.

Embracer Group har även utsett chefsjurist Ian Gulam till Chief of Staff, Legal & Governance som kommer vara en del av koncernledningen.

Koncernledningen kommer framöver därmed bestå av Lars Wingefors, VD, Johan Ekström, CFO och vice VD samt Ian Gulam, Chief of Staff, Legal & Governance.

Embracer Group har även utsett Oscar Erixon som Head of Investor Relations. Oscar kommer att börja i sin nya position den 3 augusti 2022. Oscar kommer senast från Carnegie Investment Bank, där han arbetade som aktieanalytiker med fokus på svenska gaming-sektorn. Dessförinnan hade han en liknande roll på SEB Equities. Han innehar en MSc i Investment Management från Cass Business School, London och BSc i finansiell ekonomi från Göteborgs Handelshögskola.

För mer information, vänligen kontakta:

Beatrice Flink Forsgren, Head of Brand and communication Embracer Group AB

Tel: +46 704 52 57 63

E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

 

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

 

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, och Dark Horse. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

 

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

 

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

 

För mer information, vänligen besök: https://embracer.com/?lang=sv

PM_Embracer genomför ändringar i koncernledning och utser Head of Investor relations_SWE

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.