Embracer Group ingår avtal om att förvärva OÜ Fractured Byte

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc.[1] ("Saber"), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i OÜ Fractured Byte ("Fractured Byte"). Fractured Byte är en välansedd spelstudio med huvudkontor i Estland och ett team om cirka 50 utvecklare i Ukraina som primärt arbetar med oberoende spelutveckling och porteringsprojekt. Genom förvärvet välkomnar Saber en kreativ och kostnadseffektiv studio med ett team som leds av grundare som kommer att fortsätta att samarbeta med Saber på utvecklingsprojekt.

[1] Förvärvas genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att vara en del av Saber Interactive-koncernen. 
 

“Fractured Byte är en imponerande studio som har gjort ett fantastiskt arbete med IP i världsklass under dess relativt korta historia. Vi är glada att framöver få arbeta närmare varandra”, säger Andrey Iones, COO och grundare Saber Interactive.

Bakgrund och motiv

Fractured Byte grundades 2018 och är en oberoende studio med huvudkontor i Tallinn, Estland, och med utvecklingsverksamhet på tre platser i Ukraina. Studion har omfattande erfarenhet av spelutveckling och har samarbetat med globala utvecklare och förlag på porteringsprojekt. Studions erfarenhet omfattar till exempel arbete på titlar som Borderlands: The Legendary Collection och Tony Hawk’s Pro Skater 1 och 2 på Nintendo Switch. Fractured Byte leds av en av dess grundare som kommer att kvarstå som VD.

Genom förvärvet välkomnar Saber ett erfaret team som kompletterar Embracers “work-for-hire”-kompetens och är en fortsättning på den långvariga relationen till studion. Framöver kommer Fractured Byte, som ett dotterbolag under Saber, att fortsätta arbeta nära Saber-teamet på interna och externa spelutvecklingsprojekt.

“Vi är glada över att gå samman med Saber och bygga vidare på vårt befintliga förhållande. Vi ser fram mot att växa studion under Saber och Embracer och fortsätta skapa fantastiska spel”, säger grundare och VD Fractured Byte.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Köpeskillingen utgörs av en initial del samt en potentiell tilläggsköpeskilling över sex år och består av en blandning av kontanter och nyemitterade B-aktier i Embracer. Transaktionen görs till villkor som är i linje med tidigare Embracer-transaktioner.

Slutförande av transaktionen

Transaktionen är föremål för villkor och förväntas slutföras i slutet av september 2021.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Cobalt är legala rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Andrey Iones, COO och grundare Saber Interactive
E-mail: iones@saber3d.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media Publishing, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 77 interna studios och fler än 8 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Pressmeddelande - Embracer Group ingår avtal om att förvärva OÜ Fractured Byte

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.