THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

Karlstad, Sverige och Wien, Österrike, den 19 september 2017

THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera cirka 7,2 miljoner nya aktier av serie B (de ”Nya aktierna”) genom en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade nyemissionen”). THQ Nordic har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2017, gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken och spelutvecklingsstudios samt möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget.

Priset för de Nya aktierna kommer att bestämmas genom ett accelererat book-building förfarande, vilket kommer att påbörjas klockan 17.30 idag den 19 september 2017 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North påbörjas den 20 september 2017. Book-building förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är sole bookrunner och lead manager och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

Play PM Launch

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.