THQ Nordic AB (publ) publicerar Q4 2017

THQ NORDICS EBIT ÖKADE MED 102% I FJÄRDE KVARTALET

Jag är stolt över THQ Nordics organisation, våra utvecklare och affärspartners, som alla har bidragit till vårt mest händelserika kvartal någonsin. Vi höll en hög lanseringstakt under kvartalet med elva nya lanseringar, varav nio baserade på våra egna varumärken. 74% av nettoomsättningen kom från nya lanseringar under kvartalet och 26% från den befintliga spelportföljen. Det är glädjande att konstatera att 82% av fjärde kvartalets nettoomsättning kom från egna titlar och 18% från förlagstitlar.

Under kvartalet lanserade vi också våra första internt utvecklade uppföljare. Sammantaget har de levt upp till ledningens förväntningar. Vårt nya varumärke, ELEX, mottogs väl av fansen men fick blandade omdömen av medierna, på grund av spelets speciella karaktär.

Vår verksamhet växte snabbt; Nettoomsättningen ökade med 99% till 255 MSEK under kvartalet. EBITDA ökade 157% till 156 MSEK och EBIT ökade med 102% till 102 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I november välkomnade vi den Stockholmsbaserade utvecklingsstudion Experiment 101 till THQ Nordic-familjen. De utvecklar en av våra kommande större titlar: Biomutant. THQ Nordic har en klar tillväxtstrategi och en bra marknadsposition som vi kommer att få utväxling på de kommande åren. Jag ser verkligen fram emot ett spännande 2018.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

FJÄRDE KVARTALET 2017

 > Nettoomsättningen ökade med 99% till 255,4 MSEK (128,2).

 > Egna titlar motsvarade 208,2 MSEK (94,0), eller 82% (73), av nettoomsättningen under kvartalet.

 > EBITDA uppgick till 156,4 MSEK (60,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 61% (47).

 > EBIT uppgick till 102,0 MSEK (50,6), motsvarande en EBIT-marginal om 40% (39).

 > Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,6 MSEK (51,3).

 > Resultat per aktie uppgick till 0,93 SEK (0,59).

 > Nio egna titlar och två förlagstitlar lanserades under det fjärde kvartalet.

HELÅR, JANUARI-DECEMBER 2017

 > Nettoomsättningen ökade med 68% till 507,5 MSEK (301,9).

 > Egna titlar motsvarade 391,2 MSEK (213,1), eller 77% (71), av nettoomsättningen under perioden.

 > EBITDA uppgick till 272,6 MSEK (132,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 54% (44).

 > EBIT uppgick till 188,2 MSEK (95,0), motsvarande en EBIT-marginal om 37% (31).

 > Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179,1 MSEK (99,2).

 > Resultat per aktie uppgick till 1,88 SEK (1,18).

 > Per den 31 dec 2017 uppgick likvida medel till 626,5 MSEK (167,4). Bolaget hade även outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 140,2 MSEK (71,2).

 > Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, VD och koncernchef, tel: +46 708 471 978, E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj omfattande 299 spel och 91 egna varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad och förlaget ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter 462 medarbetare, inklusive externa utvecklare, och har sju helägda utvecklingsstudios i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Denna bokslutskommuniké är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 06:30 CET.

THQ Nordic Q4 2017

Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC, console and mobile games for the global games market. The Group has an extensive catalogue of over 240 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z and Borderlands, amongst many others.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its eight operative groups: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment and Easybrain. The Group has 80 internal game development studios and is engaging more than 8,500 employees and contracted employees in more than 40 countries.