Våra hållbarhetsambassadörer

Ansvar och engagemang i hela organisationen

I vårt decentraliserade arbetssätt har vi utvecklat en ambassadörsgrupp som ett sätt att engagera hela organisationen i ramverket Smarter Business. Genom att ha hållbarhetsambassadörer i varje operativ enhet som delar med sig av insikter och värdefull kunskap ser vi till att alla har kännedom om och använder ramverket i hela organisationen. Embracer arrangerar regelbundet möten med ambassadörerna, vilket ger oss möjlighet att förankra initiativ och idéer med medarbetare i hela koncernen. För närvarande består gruppen av 40 medlemmar och det finns bland dem representation från samtliga tio operativa enheter.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.