Embracer Group förvärvar spelutvecklaren Jufeng Studio och åtta mobiltitlar

Embracer Group AB ("Embracer") har genom sitt helägda dotterbolag DECA Games förvärvat Gaeas mobilstudio Jufeng och dess sex speltitlar. Genom förvärvet får DECA Games tillgång till en grupp talangfulla medarbetare i Kina och en bas för ytterligare tillväxt i Asien och Stillahavsområdet.

DECA Games har även förvärvat två mobiltitlar, Hero Hunters and Killshot Bravo, från Hothead Games Inc. DECA Games interna studios i Europa kommer fortsätta med live operations och utveckling av dessa två titlar.

Under kvartalet juli till september 2021 hade de åtta förvärvade titlarna totalt cirka 150 000 DAU (dagliga användare) och 800 000 MAU (månatliga användare). De sammanlagda bruttointäkterna under perioden var cirka 50 miljoner kronor. Intäkterna kommer inkluderas i Embracers redovisning med start i oktober 2021.

”DECA har tagit ett viktigt steg i att leverera på vår asset care och förvärvsstrategi. Vi har förvärvat åtta populära titlar och adderat ett talangfullt team med lång erfarenhet av live operations och internationell mobil förläggarverksamhet. Jag ser fram emot att bredda vår portfölj och att utvärdera nya möjligheter i Asien där både mobilspelsmarknaden och tillgången till talang är större än i övriga världen,” säger Ken Go, VD för DECA Games.

Bakgrund och motiv till förvärvet av Jufeng
Jufeng studion grundades 2015 och är en mobilspelsstudio som är baserad i Peking, Kina och ägdes tidigare av Gaea. Jufeng består för närvarande av ett team av 50 personer. Förvärvet av Jufeng studion ger tillgång till en attraktiv talangbas i Kina och skapar en bas för ytterligare tillväxt i Asien och Stillahavsområdet.

Jufeng studion kommer att verka som en oberoende studio inom DECA och kommer att behålla sin existerande ledning. Gaeas medgrundare och VD, An An, kommer att bli Managing Director för DECA Gamess nya Kinakontor och leda förvärvsagendan i Asien och Stillahavsområdet. Studion är belägen i Pekings centrala affärsdistrikt. Studion kommer initialt att fokusera på live operations för dess sex existerande speltitlar. Över tid kommer ytterligare varumärken att läggas till i Jufengs portfölj, både genom förvärv och egen utveckling.

De sex förvärvade titlarna utvecklades och lanserades ursprungligen av andra studios, varefter Jufeng studion förvärvat titlarna och vidareutvecklades spelen. Titlarna marknadsförs globalt och mer än 99 % av intäkterna kommer från marknader utanför Asien och Stillahavsområdet. Titlarna är strategi- och RPG-spel för mobiler och inkluderar Castle Age, Underworld Empire, Elves vs Dwarves, Dragons of Atlantis, Kingdoms of Camelot: Battle for the North, and Heroes of Camelot.

”Jufeng Studio är ett bra komplement för DECA Games och dess globala användarbas och dess långlivade spel. Gaea och DECA Games kommer att söka fler strategiska samarbeten i framtiden, i synnerhet i Asien och Stillahavsområdet,” säger An An, Managing President för GAEA.

Köpeskilling
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet ligger i linje med tidigare liknande Embracer-transaktioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail:
lars.wingefors@embracer.com

Ken Go, VD DECA Games
Tel: +44 7449 354565
E-mail:
ken@decagames.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 81 interna studios och fler än 8 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Pressmeddelande Embracer Group förvärvar spelutvecklaren Jufeng Studio och åtta mobiltitlar

Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC, console and mobile games for the global games market. The Group has an extensive catalogue of over 250 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency and World War Z amongst many others.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its eight operative groups: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment and Easybrain. The Group has 86 internal game development studios and is engaging more than 9,000 employees and contracted employees in more than 40 countries.