Embracer Group ingår avtal om förvärv av Demiurge Studios

Embracer Group AB (”Embracer”), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc. (“Saber”), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Demiurge Studios, Inc. (“Demiurge”) från de befintliga ägarna. Demiurge är en oberoende spelutvecklingsstudio baserad i Cambridge, Massachusetts, USA. Genom transaktionen adderar Saber ett erfaret team av utvecklare samt stärker närvaron i USA.

”Demiurge är en av de mest respekterade utvecklingsstudiorna i världen. Deras expertis är utan jämförelse och deras rykte om att tackla de svåraste teckniska uppgifterna gör dem till en perfekt match för Sabers plan at expandera stort inom work-for-hire verksamheten, säger Matt Karch, grundare och VD Saber Interactive.

Bakgrund och motiv

Demiurge Studios är en oberoende spelutvecklare baserad precis utanför den pulserande gaming-hubben Boston i Cambridge, Massachusetts, USA. Bolaget grundades 2002 av Albert Reed, Chris Linder och Tom Lin. Demiurge har en rik historia och efter ett strategiskifte under 2008 till att fokusera på free-to-play för mobil förvärvades Demiurge under 2015 av SEGAs mobildivision, varefter bolaget under 2020 återförvärvades av Albert Reed genom en så kallad management buyout. De ursprungliga grundarna är än idag involverade i Demiurge och VD Kurt Reiner leder ett team om totalt cirka 68 anställda.

Demiurge Studios har varit involverat i flera utvecklingsprojekt och bidragit till över två dussin titlar, varav fyra är original free-to-play titlar: Crazy Taxi Gazillionaire, Sega Heroes, Puzzle and Glory, och Marvel Puzzle Quest. Studion utvecklar spel på flera plattformar och fokuserar främst på AAA-segmentet. Bolaget har arbetat med ledande internationella utvecklare och förlag såsom THQ, Gearbox, Electronic Arts, Ubisoft, SEGA och Epic Games på titlar såsom Titan Quest, Borderlands, Brothers-in-Arms, Mass Effect, Medal of Honor: Airborne, och Rocket League: Sideswipe.

Under 2021 förväntar ledningen sig att Demiurge kommer att generera intäkter om cirka 15 MUSD. Studion är lönsam och har en spännande pipeline för att accelerera tillväxten och växa teamet över 350 anställda under de kommande fem åren.

”Vårt sökande efter att finna en partner som kan ge oss friheten och förtroendet att växa vår verksamhet har lett oss till denna dagen. Demiurge passar perfekt med Sabers/Embracers ekosystem och vi har planer för direkt och snabb tillväxt som en del av bolaget” säger Kurt Reiner, VD Demiurge Studios.

Genom förvärvet välkomnar Saber ett talangfullt team som kommer att stärka Embracers work-for-hire-kapacitet med betydande erfarenhet från utveckling av AAA-spel. Demiurge stärker även ytterligare Sabers närvaro i USA och ger direkt tillgång till Boston, en stad med en enorm talang och en stor hub för spelutveckling på östkusten.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Köpeskillingen utgörs av en initial del samt en tilläggsköpeskilling om upp till fem år som båda betalas kontant. Transaktionen görs till villkor som är i linje med tidigare Embracer-transaktioner.

Slutförande av transaktionen

Transaktionen är föremål för villkor och förväntas slutföras under augusti 2021.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

Juno Capital Partners är finansiell rådgivare och Fenwick & West är legal rådgivare till Demiurge i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Matt Karch, grundare och VD Saber Interactive
E-mail: karch@saber3d.com

Kurt Reiner, VD Demiurge Studios, Inc.
E-mail: kurt@demiurgestudios.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media Publishing, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 77 interna studios och fler än 8 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399. Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Pressmeddelande - Embracer Group ingår avtal om förvärv av Demiurge Studios

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.