Embracer Group säkerställer ny kreditfacilitet för förvärv om 3 miljarder kronor

Embracer Group AB ("Embracer") har ingått avtal med Nordea Bank avseende en ny kreditfacilitet om 3 miljarder kronor till fördelaktiga villkor, vilken löper ut i maj 2022. Med den nya kreditfaciliteten, uppgår tillgängliga kontanta medel och kreditfaciliteter till mer än 11,5 miljarder kronor.

Den nya kreditfaciliteten förbättrar Embracers finansiella kapacitet och överensstämmer med den tidigare offentliggjorda finansieringspolicyn, samtidigt som den genomsnittliga räntan hålls på mindre än 1 procent. Embracer strävar efter en stark balansräkning för att bibehålla maximal strategisk flexibilitet. Den nya kreditfaciliteten tillsammans med möjligheten att emittera upp till cirka 39 miljoner B-aktier med stöd av det befintliga bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 16 november 2020 kommer möjliggöra för Embracer att intensifiera den del av Embracers tillväxtstrategi som omfattar förvärv.

“Jag är mycket nöjd över att ha förstärkt vår strategiska flexibilitet genom denna nya kreditfacilitet, som ökar våra likvida medel till mer än 11,5 miljarder kronor. Vi ser ett växande intresse i Embracer från erfarna och framgångsrika spelentreprenörer som driver företag med en strategisk och kulturell gemenskap. Ökad finansieringskapacitet ger oss möjligheten att söka de mest attraktiva icke organiska tillväxtmöjligheterna för att skapa ett starkare Embracer Group med ökad organisk tillväxtpotential. Framöver kommer våra förvärvsprocesser att ske separat från andra bolagshändelser, såsom kvartalsrapporter eller bolagsstämmor. Förvärv kommer att ske på en löpande basis. Vi är även glada över att vidare stärka vår relation med Nordea som en av de ledande bankerna i norden.”, säger Lars Wingefors, medgrundare och VD för Embracer.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 200 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 55 interna studios och fler än 5 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Embracer Group säkerställer ny kreditfacilitet för förvärv om 3 miljarder kronor

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.