Press release • September 16, 2022 • 15:49

Inbjudan att delta online vid Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupande information

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Du är härmed inbjuden att delta online i samband med Embracer Groups årsstämma den 21 september 2022. Vid webbsändningen kommer den årliga verksamhetsöversikten att kompletteras med utvalda fördjupande avsnitt och en presentation av utvalda delar från den operativa koncernen Gearbox Entertainment av VD och grundare Randy Pitchford. Därutöver kommer presentationer att hållas av chefen för Asmodee Research Mikael Le Bourhis och Asmodees Chief Human Resources Officer Cédric Durth. Sedan kommer en inblick i marknaden att ges av Tom Wijman, Lead Analyst Games på Newzoo världens ledande expert på videospel och gamer-data.

Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Lars Wingefors och CFO Johan Ekström. Dennis Berggren, aktieanalytiker från Carnegie, kommer att moderera presentationen och en frågestund efter huvudpresentationen.

Datum: 21 september 2022

Tid: 15:00-17:00 (centraleuropeisk tid)

Plats: Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad, alternativt via videolänk.

Videolänk: här

Hela årsstämman kommer att sändas online. Se separat kallelse till årsstämman för instruktioner om hur man anmäler sig för personligt deltagande på Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad: https://embracer.com/release/notice-of-annual-general-meeting- in-embracer-group-ab-3/ . Under avsnittet ”Deltagande per distans” i kallelsen hittar du ytterligare information om villkoren för att delta i stämman och online som aktieägare eller gäst.

Frågor bjuds in i förväg via e-post till: ir@embracer.com och live under presentationen via en digital meddelandefunktion (ej tillgängligt på YouTube).

Presentationen kommer även att sändas på Embracer Groups officiella Youtube-kanal: här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Beatrice Forsgren, Head of Brand & Communication Embracer Group

Tel: 070 452 57 63, E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 127 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se 08-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Press Release_deltagande_online_årsstämma2022 (SVE)

Subscribe

Stay updated and subscribe to press releases and financial information from Embracer Group.

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its eleven operative groups: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse and Freemode. The Group has 130 internal game development studios and is engaging more than 14,900 employees and contracted employees in more than 40 countries.