Inbjudan till bolagspresentation och webcast

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

THQ Nordic AB (publ) (”THQ Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör i dag sin avsikt att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm. Med anledning av detta bjuder THQ Nordic AB in till bolagspresentation den 8 november på Operaterassen i Stockholm.

THQ Nordic välkomnar investerare, analytiker och journalister till en bolagspresentation där Bolagets VD Lars Wingefors presenterar Bolaget och svarar på frågor.

Det bjuds på dryck och tilltugg under presentationen.

Datum: Tisdag 8 november

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm

För att delta vid presentation sker anmälan till:

www.financialhearings.com alternativt via e-post till hearings@financialhearings.com

Presentationen kan även följas via följande länk:

https://wonderland.videosync.fi/thq-nordic-presskonferens

För ytterligare information, kontakta:

Lars Wingefors, koncernchef

Tel: +46 708 471 978

E-post: lwingefors@thqnordic.com

Release

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.