THQ Nordic förvärvar Biomutant®-studion Experiment 101

THQ Nordic har idag förvärvat aktierna i Experiment 101 AB en svensk oberoende spelutvecklare som för närvarande utvecklar det kritikerrosade spelet Biomutant. Förvärvet omfattar spelutvecklingsstudion samt de immateriella rättigheterna till Biomutant.

Biomutant är ett actionfyllt öppen värld-rollspel som är uppbyggt kring en post-apokalyptisk, kung-fu-inspirerad fabel. Spelet utannonserades för första gången på Gamescom-mässan i augusti 2017 och fick starkt gensvar från fans och spelmedia.

Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 75,3 miljoner SEK vilken betalas till säljarna Goodbye Kansas och Stefan Ljungqvist1. Av köpeskillingen betalas motsvarande 10,0 miljoner SEK med utgivande av nya B-aktier i THQ Nordic till Stefan Ljungqvist1som samtidigt ingår ett treårigt lock-up-avtal avseende dessa B-aktier. Nyemissionen förutsätter beslut av nästkommande bolagsstämma. Resterande köpeskilling utgörs av kontant betalning vid förvärvets avslut. Parterna har även kommit överens om en tilläggsköpeskilling baserad på Biomutants finansiella utfall. Tilläggsköpeskillingen kommer att beräknas som en mindre procentandel av THQ Nordics nettobehållning från Biomutant under de första 36 månaderna efter lansering, med avdrag för 150% av såväl köpeskilling som utvecklingskostnader.

Den utbetalda köpeskillingen kommer till största delen att tas upp i balansräkningen som spelutveckling och varumärken.

Lars Wingefors kommenterar: ”Vi såg en stor potential i Experiment 101 och Biomutant under Stefan Ljungqvists ledning, redan när spelet började utvecklas 2016. Efter det positiva mottagandet av Biomutant när det presenterades på Gamescom 2017 är vi väldigt glada att ha fått möjlighet att förvärva Experiment 101 och Biomutant. Vårt mål är att bygga upp Biomutant till ett av våra viktigaste varumärken. Rekryteringen av Stefan Ljungqvist och hans talangfulla medarbetare tillför en väldig styrka till THQ Nordic. Förutom att fortsätta att leda utvecklingen av Biomutant kommer Stefan att vara involverad i strategifrågor, framtida förvärv och ytterligare spelutvecklingsprojekt.”

Release

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.