Pressmeddelande • november 17, 2017 • 07:00

THQ Nordic förvärvar Biomutant®-studion Experiment 101

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
THQ Nordic har idag förvärvat aktierna i Experiment 101 AB en svensk oberoende spelutvecklare som för närvarande utvecklar det kritikerrosade spelet Biomutant. Förvärvet omfattar spelutvecklingsstudion samt de immateriella rättigheterna till Biomutant.

Biomutant är ett actionfyllt öppen värld-rollspel som är uppbyggt kring en post-apokalyptisk, kung-fu-inspirerad fabel. Spelet utannonserades för första gången på Gamescom-mässan i augusti 2017 och fick starkt gensvar från fans och spelmedia.

Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 75,3 miljoner SEK vilken betalas till säljarna Goodbye Kansas och Stefan Ljungqvist1. Av köpeskillingen betalas motsvarande 10,0 miljoner SEK med utgivande av nya B-aktier i THQ Nordic till Stefan Ljungqvist1som samtidigt ingår ett treårigt lock-up-avtal avseende dessa B-aktier. Nyemissionen förutsätter beslut av nästkommande bolagsstämma. Resterande köpeskilling utgörs av kontant betalning vid förvärvets avslut. Parterna har även kommit överens om en tilläggsköpeskilling baserad på Biomutants finansiella utfall. Tilläggsköpeskillingen kommer att beräknas som en mindre procentandel av THQ Nordics nettobehållning från Biomutant under de första 36 månaderna efter lansering, med avdrag för 150% av såväl köpeskilling som utvecklingskostnader.

Den utbetalda köpeskillingen kommer till största delen att tas upp i balansräkningen som spelutveckling och varumärken.

Lars Wingefors kommenterar: ”Vi såg en stor potential i Experiment 101 och Biomutant under Stefan Ljungqvists ledning, redan när spelet började utvecklas 2016. Efter det positiva mottagandet av Biomutant när det presenterades på Gamescom 2017 är vi väldigt glada att ha fått möjlighet att förvärva Experiment 101 och Biomutant. Vårt mål är att bygga upp Biomutant till ett av våra viktigaste varumärken. Rekryteringen av Stefan Ljungqvist och hans talangfulla medarbetare tillför en väldig styrka till THQ Nordic. Förutom att fortsätta att leda utvecklingen av Biomutant kommer Stefan att vara involverad i strategifrågor, framtida förvärv och ytterligare spelutvecklingsprojekt.”

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.