Kontakt

Den huvudsakliga uppgiften för Embracer Groups Investor Relations-ansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt och relevant information som underlättar förståelsen av Embracer Groups verksamhet.

Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via: ir@embracer.com

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.