Embracer Group

Embracer Group avyttrar Gearbox Entertainment till en köpeskilling om 460 miljoner USD till Take-Two Interactive Software, Inc.

Lär känna våra 11 operativa koncerner

Varje operativ koncern har sin egen unika kultur, DNA och strategi. Och en viktig del av gruppens gemensamma kultur är att omfamna de samhällen som vi kallar "hem".

Produktportfölj

Upptäck några av våra mest ikoniska varumärken och licensierade IP:n

Hållbarhet

Smarter Business - vår syn på hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för intressenter och att agera i linje med bolagets värderingar.

Läs mer

Årsredovisning 2022/2023. Välkommen till "The year in brief"

The year in brief

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.