Hållbarhet

som stödjer vår verksamhet

För Embracer Group handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för intressenter och att agera i linje med bolagets värderingar. Med vår närvaro på mer än 40 marknader över hela världen skapas både möjligheter och utmaningar för vår verksamhet. Vi delar en gemensam tro på att agera långsiktigt och att omfamna olikheter.

Vårt hållbarhetsarbete bidrar till bättre riskhantering, affärsutveckling, att vi fokuserar på de frågor som är viktigast för oss. Embracer Groups hållbarhetsarbete utgår från vår verksamhet och affärsmodell, och fokuserar på de områden där vi har möjlighet att göra störst nytta. Våra decentraliserade verksamheter styrs av centralt bestämda målsättningar.

Läs mer om hållbarhetshöjdpunkterna under verksamhetsåret 2023/24 genom att läsa vår senaste Hållbarhetsredovisning.

Smarter business – vårt hållbarhetsramverk

Vi foksuerar på att skapa långsiktigt värde genom våra tre pelare, Great People, Solid Work and Our Planet.

Smarter Business

Våra hållbarhetsmål

En viktig milstolpe under året var att vi bestämde våra första koncernövergripande hållbarhetsmål

Våra Hållbarhetsmål

Hållbarhetsstyrning

Vår hållbarhetsstrategi baserar sig på affärsetik och bolagsstyrning

Hållbarhetsstyrning

Ambassadörsgruppen

Engagera hela organisationen

I vårt decentraliserade arbetssätt har vi utvecklat en ambassadörsgrupp som ett sätt att engagera hela organisationen i ramverket Smarter Business. Genom att ha hållbarhetsambassadörer i varje operativ grupp som delar med sig av insikter och värdefull kunskap ser vi till att alla har kännedom om och använder ramverket i hela organisationen. Embracer arrangerar regelbundet möten med ambassadörerna, vilket ger oss möjlighet att förankra initiativ och idéer med medarbetare i hela koncernen. För närvarande består gruppen av 50 medlemmar och det finns bland dem representation från samtliga operativa grupper.

Ambassadörsgruppen

Samarbeten och partnerskap

Vi tror på att göra gott för både människor och planeten

Samarbeten och partnerskap

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.