Partnerskap och Samarbeten

Vi tror på att göra gott för både människor och planeten.

FN:s Global Compact

Embracer Group är sedan 2021 medlem i FN:s Global Compact. Att stödja FN:s Global Compact går hand i hand med våra kärnvärden och är ett utmärkt sätt att bygga starka nätverk med andra företag för att få och dela med sig av erfarenheter. Det är ett strategiskt verktyg för vårt hållbarhetsarbete och ett sätt att hjälpa oss att leva våra värderingar, minska riskerna och samtidigt utveckla affärsmöjligheter kopplat till hållbarhet.

unglobalcompact.org

Safe In Our World

År 2020 inledde vi ett samarbete med Safe in Our World, ett initiativ för att öka medvetenheten om psykisk hälsa inom vår bransch. Vår koncern växer och det innebär ökat ansvar. Våra medarbetare är vår största tillgång och kan genom att engagera oss i Safe In Our World erbjuda våra dotterbolag och deras medarbetare utbildning och annat stöd för att hantera och förebygga psykisk ohälsa.

safeinourworld.org

Women in games

I början av 2022 anslöt sig Embracer Group till Women in Games som företagsambassadör. Embracer Group engagerar tusentals människor i våra företag och många fler genom våra spel. För oss spelar det ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, hur du ser ut eller vilka spel du älskar.

Vi förespråkar mångfald eftersom vi vet att mångfald leder till mer diversifierade perspektiv och förmågor. Detta skapar en bättre arbetsmiljö för alla och bidrar till att säkra vår verksamhet framgent. Vi är måna om att ha en jämn könsfördelning och jämställda förhållanden.

Vi välkomnar initiativ som bidrar till att förbättra och förändra branschen. Därför är vi glada över vårt samarbete med Women in Games och deras insatser för att skapa en jämlik spelplan där alla är välkomna. Deras värdefulla kunskaper på området och de tillgängliga verktygen förstärker det vi redan gör och kommer att vara en del av vårt fortsatta engagemang för att stödja kvinnor i branschen.

womeningames.org

Able Gamers

Embracer har stöttat Able Gamers – en organisation som har till uppgift att på olika sätt bekämpa social isolering genom spel, t.ex. genom att samla in pengar till specifika kampanjer. Able Gamers har också anordnat kurser i Accessible Player Experience (APX) om vikten av att utveckla tillgängliga spel som vissa Embracer-studior har deltagit i.

ablegamers.org

PlayCreateGreen

PlayCreateGreen grundades 2019 och är resultatet av ett gemensamt åtagande som har undertecknats av Embracer Group och FN:s Playing for the Planet. PlayCreateGreen bjuder in alla spelföretag att medverka i en rörelse som drivs av spelbranschen för att förbättra vårt koldioxidavtryck. PlayCreateGreen har utvecklat en miljöhandbok för spelbolag med praktisk vägledning, exempel och inspiration för att minska klimatpåverkan och uppmuntra till klimatåtgärder.

playcreategreen.org

Solvatten

Vi stödjer Solvatten som är en svensk lösning som förser människor i utvecklingsländer med rent och varmt vatten på ett lätthanterligt och miljövänligt sätt. Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare, som har tagits fram speciellt med tanke på familjer som lever off-grid i utvecklingsländer.

En Solvatten har en livslängd på 7-10 år och kan ha en livsavgörande betydelse speciellt för små barn som löper störst risk att dö av vattenburna sjukdomar.

Vi valde Solvatten för att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Från första kvartalet under räkenskapsåret 21/22 utökade vi vårt stöd: för varje nyanställd i Embracer Group ser Solvatten till att ytterligare en person får tillgång till rent och varmt vatten genom deras innovativa lösning.

solvatten.org

Kodcentrum

Embracer Group är partner till Kodcentrum vars arbete är i linje med Embracers önskan att skapa något långvarigt och beständigt och samtidigt uppmana barn och ungdomar att bidra till morgondagens framtid.

kodcentrum.se

The Great Journey

The Great Journey är ett ideellt initiativ med uppdraget att bygga en spelindustri i Värmland. Vi erbjuder utbildningar inom spelutveckling, evenemang och aktiviteter samt spel och affärsutveckling i vårt acceleratorprogram. Ett community av likasinnade som ger medlemmarna vänner, tillgång till kompetens och någon att fråga om råd.

The Great Journeys mission är att etablera en hållbar och inkluderande spelindustri där människor kan bygga sin framtid. Vi stödjer spelentreprenörer i deras strävan efter att skapa fantastiska spel.

thegreatjourney.se

Ung Företagsamhet Värmland

För Embracer är det viktigt att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i vår bransch och skapa intresse för såväl digitalt skapande som entreprenörskap. Tillsammans med UF har vi möjlighet att hitta sätt som inspirerar, skapar nyfikenhet och intresse för vår bransch likväl som vi får möjlighet att möta, lyssna och inspireras av barn och ungdomar. Det är en värdefull lärdom för oss. Embracer Group är en partner till Ung Företagsamhet Värmland och har genom det startat projektet Make A Game där även Mirage Game Studios och The Great Journey ingår. Make A Game ger gymnasieelever möjlighet att driva eget företag, utveckla ett eget spel och samtidigt få professionell coachning av erfarna inom spelbranschen under sin gymnasietid.

Projektet syftar till att stärka den lokala regionen som arena för dator och mobilspel samt bidra till en bredare kompetens för branschen.

ungforetagsamhet.se

Dataspelsbranschen

Vi är stolta medlemmar i Dataspelsbranschen. Organisationen är Sveriges intresseorganisation för spelföretag och arbetar med att öka medvetenheten och kunskapen om branschen i Sverige.

dataspelsbranschen.se

Video Games Europe

Sedan 2021 har vi varit medlemmar i Video Games Europe, en organisation som sedan 1998 har säkerställt att rösten för ett ansvarsfullt spel-ekosystem hörs och förstås, att dess kreativa och ekonomiska potential stöds och firas, och att spelare runt om i världen fortsätter att njuta av fantastiska spelupplevelser. För oss är det viktigt att branschen har en enad röst i Europa för att bygga medvetenhet och förståelse kring spel.

videogameseurope.eu

TechSverige

Vi är medlemmar i TechSverige, en branschorganisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med sina medlemmar skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en konkurrenskraftig svensk techbransch. Genom vårt medlemskap är vi även medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagarorganisationen i Sverige.

techsverige.se

CSR Sweden

CSR Sweden är ett nätverk som i över 20 år har samlat företag som vill fördjupa sitt hållbarhetsarbete och skapa värde för både ägare och samhälle. Som den svenska nationella partnern till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) finns det även tillgång till ett globalt nätverk av företag, nationella partners som tillsammans utbyter erfarenheter, inspirerar och driver framåt. CSR Sweden arbetar huvudsakligen genom kunskapsnav där deltagare från medlemsföretag och experter från olika discipliner möts och arbetar inom olika hållbarhetsområden och utvecklar relaterade aktiviteter. Målet är att kunskap ska samlas, skapas, organiseras och delas för att främja lärande, innovation och samarbete mellan organisationer, industrier och discipliner. På så sätt bidrar nätverket aktivt till en hållbar samhällsutveckling.

Som medlem i CSR Sweden tar Embracer i partnerskap med andra medlemsföretag, experter del av och bidrar till företagens perspektiv för hållbar utveckling.

csrsweden.se

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.