Valberedning

En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antagits av årsstämman den 21 september 2022.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ledamöter för val till styrelsen vid årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.

Valberedningen förbereder också följande förslag:

  • Arvoden till icke anställda styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman samt till revisor
  • Revisor, varvid kandidater väljs ut i samarbete med styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott
  • Ordförande för årsstämman
  • Årsstämman 2022 har beslutat om principer för tillsättande av valberedning som bland annat innehåller en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag. Principerna gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

Dessutom måste valberedningen beakta Svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess kommittéer.

Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningen består, i enlighet med principer för tillsättande av valberedning, av bolagets fem röstmässigt största aktieägare per den sista bankdagen i november 2022. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde och ska även vara adjungerad till valberedningen.

Inför årsstämman 2023 har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen:

  • Per Fredriksson, utsedd av Lars Wingefors AB, ordförande i valberedningen
  • Michael Levy, utsedd av S3D Media Inc.
  • Ola Åhman, utsedd av Savvy Gaming Group
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Henrik Olsson, utsedd av Canada Pension Plan Investment Board

Information om valberedningens ledamöter

Per Fredriksson (Lars Wingefors AB)

Managing Director Wingefors Group 2009-2015. Sedan 2016 seniorkonsult och partner i Effect Management. Tidigare och nuvarande uppdrag inkluderar styrelseledamot i både privata och statligt ägda bolag.

Ola Åhman (Savvy Games Group)

Partner i Hannes Snellman sedan juni 2020. Tidigare partner hos Roschier mellan 2005 till 2020 och dessförinnan arbetade Ola på Cederquist. Ola har även varit forskare vid Uppsala universitet, där han doktorerade i civilrätt 1997. Han har över 25 års erfarenhet och är högt rankad i alla ledande publikationer. Ola Åhman är en av de ledande juristerna i Sverige inom områdena Corporate/M&A och Capital Markets.

Michael Levy (S3D Media Inc)

Michael är vd för Octagon Capital Group, ett finansbolag som kombinerar investment banking och direktinvesteringar med fokus på att stärka aktieägarvärde. Innan han bildade Octagon var Michael grundare och Co-Head för Paragon Capital Partners, en investment bank som han grundade 2003 och sålde i slutet av 2014. Innan han grundade Paragon hade han en senior roll inom M&A på Lehman Brothers med bas i New York City, och dessförinnan på Bank of America Securities där han tjänstgjorde som COO för Mergers and Acquisitions Department. Michael tog 1988 sin kandidatexamen från University of Pennsylvanias Wharton School och senare, 1992, en MBA with honors från University of Chicagos Booth School of Business. Michael är bosatt i New Yorks storstadsområde.

Lennart Francke (Swedbank Robur)

Senior styrelseproffs med lång erfarenhet från valberedningar. Nuvarande eller tidigare ledamot av valberedningen i flera bolag, bl.a. Alfa Laval, Boliden (ordförande), Billerud, SOBI, Nyfosa, Systemair (ordförande), Bonava och Instalco (ordförande). Francke är även styrelseledamot i Qliro, Stiftelsen Affärsvärlden och Centrum för Näringslivshistoria. Innan dessa engagemang hade han en lång karriär inom finansbranchen, bland annat på Swedbank (Head of Group Finance) och Handelsbanken (Head of credit and CFO).

Henrik Olsson (CPP)

Managing Director/Active Equities Europe på Canada Pension Plan Investment Board sedan 2014. Henrik är ansvarig för området European Technology Media Telecom samt området European Decarbonization.

Totalt har Henrik över 20 års erfarenhet av europeiska noterade bolag. Han har verkat både som generalist och sektorspecialist, på köpsidan hos Sloane Robinson och Theorema Asset Management, samt på säljsidan hos investmentbankerna Cazenove och ABG Sundal Collier.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman och senast den 15 april 2023.

Embracer Group AB
Valberedningen
Tullhusgatan 1B
SE-652 09 Karlstad
Sweden
E-post: nomination.committee@embracer.com

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 kommer att presenteras i samband med att kallelse till årsstämman 2023 sker.

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.