Kalender

Kommande event

24 maj, 2023
Bokslutskommuniké 2022/2023
21 juni, 2023
Årsredovisning 2022/2023
17 augusti, 2023
Delårsrapport Q1, april-juni 2023
21 september, 2023
Årsstämma 2023
16 november, 2023
Delårsrapport Q2, juli-september 2023
15 februari, 2024
Delårsrapport Q3, oktober-december 2023

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos. Koncernen har 134 interna studios och fler än 16 243 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.