Pressmeddelanden

Läs våra senaste pressmeddelanden

2022

Regulatory september 21, 2022 • 17:45

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
september 16, 2022 • 15:49

Inbjudan att delta online vid Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupande information

Läs mer
augusti 26, 2022 • 14:30

Embracer Group slutför förvärv av Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal bland andra tillgångar

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2022 • 14:12

RÄTTELSE: Felaktig text i tidigare pressmeddelande idag – FINANSIELL PÅVERKAN AV FÖRVÄRV…

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2022 • 06:25

Kallelse till årsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2022 • 06:20

Finansiell påverkan av förvärv bedöms bidra med 550-750 MSEK till justerat EBIT proforma under helåret 22/23, 750-950 MSEK under helåret 23/24 och 1 000-1 500 MSEK under helåret 24/25

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:17

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Tripwire Interactive

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:15

Embracer Group förvärvar Tuxedo Labs

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:12

Embracer Group ingår avtal om förvärv av varumärkena till de litterära verken Sagan om Ringen och Hobbit av J.R.R. Tolkien

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:10

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Singtrix

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:07

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Limited Run Games

Läs mer
augusti 18, 2022 • 06:05

Embracer Group offentliggör sin elfte operativa koncern: Embracer Freemode

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 107% TILL 7 118 MSEK

Läs mer
augusti 10, 2022 • 08:00

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q1-rapport

Läs mer
Regulatory juli 8, 2022 • 18:06

Embracer Group publicerar årsredovisning 2021/2022

Läs mer
Regulatory juli 8, 2022 • 13:59

Embracer genomför ändringar i koncernledning och utser Head of Investor relations

Läs mer
Regulatory juni 27, 2022 • 08:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
juni 10, 2022 • 22:48

CEO Comment on the Announcement of the Directed Share Issue to Savvy Gaming Group

Läs mer
Regulatory juni 8, 2022 • 08:15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatory juni 8, 2022 • 08:00

Embracer Group genomför en riktad nyemission av B-aktier och tillförs härigenom cirka 10,3 miljarder SEK

Läs mer
Regulatory maj 19, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2022: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 17% TILL 1,052 MSEK

Läs mer
maj 11, 2022 • 08:00

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q4-rapport och bokslutskommuniké

Läs mer
maj 2, 2022 • 08:05

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärven av Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal kl 09.00 (CEST)

Läs mer
maj 2, 2022 • 08:00

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal med flera tillgångar

Läs mer
mars 15, 2022 • 22:37

Uppdatering av läget med anledning av kriget i Ukraina

Läs mer
mars 8, 2022 • 13:30

Embracer Group slutför förvärv av Asmodee

Läs mer
Regulatory februari 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 86% TILL 1 119 MSEK

Läs mer
Regulatory februari 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 86% TILL 1 119 MSEK

Läs mer
februari 9, 2022 • 09:00

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q3 rapport

Läs mer
Regulatory januari 7, 2022 • 11:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer

2021

december 21, 2021 • 19:19

Fem offentliggjorda förvärv förväntas bidra med 246-316 miljoner SEK i operationellt EBIT under räkenskapsåret 22/23 och 516-689 miljoner SEK under räkenskapsåret 23/24

Läs mer
december 21, 2021 • 10:07

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Dark Horse och bildar den tionde operativa koncernen

Läs mer
december 21, 2021 • 08:46

Inbjudan till Embracer Groups förvärvspresentation kl 09.00 CET

Läs mer
december 21, 2021 • 08:44

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Spotfilm Networx

Läs mer
december 21, 2021 • 08:28

Embracer Group ingår avtal om förvärv av DIGIC

Läs mer
december 21, 2021 • 08:19

Embracer Group förvärvar Shiver Entertainment

Läs mer
december 21, 2021 • 08:07

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Perfect World Entertainment

Läs mer
Regulatory december 17, 2021 • 08:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatory december 16, 2021 • 02:10

Embracer Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 69 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom cirka 6 miljarder SEK

Läs mer
Regulatory december 15, 2021 • 17:36

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka SEK 5,5 miljarder genom nya B-aktier

Läs mer
december 15, 2021 • 17:35

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Asmodee kl 08.15 CET

Läs mer
Regulatory december 15, 2021 • 17:31

Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen

Läs mer
Regulatory november 17, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

Läs mer
november 10, 2021 • 08:30

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q2-rapport

Läs mer
oktober 14, 2021 • 08:00

Embracer Group förvärvar spelutvecklaren Jufeng Studio och åtta mobiltitlar

Läs mer
september 23, 2021 • 08:00

Aktiesplit i Embracer Group

Läs mer
september 22, 2021 • 08:30

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Bytex

Läs mer
Regulatory september 16, 2021 • 18:17

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
september 8, 2021 • 10:54

Inbjudan till Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupad information

Läs mer
Regulatory augusti 25, 2021 • 18:30

Embracer Group publicerar årsredovisning 2020/2021

Läs mer
Regulatory augusti 23, 2021 • 09:18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2021 • 06:20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
augusti 18, 2021 • 06:15

Embracer Group förvärvar SmartPhone Labs

Läs mer
augusti 18, 2021 • 06:12

Embracer Group ingår avtal om att förvärva OÜ Fractured Byte

Läs mer
augusti 18, 2021 • 06:10

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Demiurge Studios

Läs mer
Regulatory augusti 18, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 79% TILL 1 271 MSEK

Läs mer
augusti 11, 2021 • 16:22

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q1-rapport

Läs mer
Regulatory augusti 5, 2021 • 07:20

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
augusti 5, 2021 • 07:15

Inbjudan till presentation med start kl 09:00 (CET)

Läs mer
Regulatory augusti 5, 2021 • 07:10

ÅTTA OFFENTLIGGJORDA FÖRVÄRV BIDRAR MED 2 000-3 000 MILJONER SEK I BERÄKNAD NETTOOMSÄTTNING OCH 350-550 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY 2022/23

Läs mer
augusti 5, 2021 • 07:00

Embracer Group förvärvar Grimfrost

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:51

Embracer Group förvärvar 3D Realms

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:50

Embracer Group förvärvar Slipgate Ironworks

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:40

Embracer Group förvärvar Digixart

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:30

Embracer Group förvärvar Force Field

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:20

Embracer Group förvärvar Easy Trigger

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:10

Embracer Group förvärvar Ghost Ship Games

Läs mer
augusti 5, 2021 • 06:00

Embracer ingår avtal om att förvärva CrazyLabs

Läs mer
juni 28, 2021 • 08:00

Embracer Group AB säkerställer en icke säkerställd rullande kreditfacilitet om 6,0 miljarder SEK i flera valutor

Läs mer
Regulatory maj 20, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

Läs mer
maj 12, 2021 • 16:09

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q4-rapport och bokslutskommuniké

Läs mer
maj 11, 2021 • 17:48

Embracer Group förvärvar Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam och FRAME BREAK

Läs mer
april 6, 2021 • 19:43

Embracer Group slutför förvärven av Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment

Läs mer
Regulatory mars 18, 2021 • 03:31

Embracer Group har genomfört en riktad emission om 36 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom drygt 7,6 miljarder SEK (cirka 890 miljoner USD)

Läs mer
Regulatory mars 17, 2021 • 17:32

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
Regulatory februari 26, 2021 • 10:53

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatory februari 18, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

Läs mer
februari 11, 2021 • 09:04

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q3-rapport

Läs mer
Regulatory februari 9, 2021 • 17:32

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatory februari 3, 2021 • 08:58

UPPSKATTAD ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OM 3 600-4 600 MSEK OCH 1 000-1 500 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY2021/22

Läs mer
februari 3, 2021 • 07:15

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Easybrain Group Limited kl. 09:00

Läs mer
februari 3, 2021 • 07:12

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Aspyr Media kl. 12:00

Läs mer
februari 3, 2021 • 07:10

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Gearbox Entertainment Company kl. 13:30

Läs mer
Regulatory februari 3, 2021 • 07:00

Embracer Group förvärvar Easybrain som bildar den åttonde operativa koncernen

Läs mer
februari 3, 2021 • 06:34

Embracer Group förvärvar Aspyr Media

Läs mer
Regulatory februari 3, 2021 • 06:21

Embracer Group förvärvar Gearbox Entertainment Company som bildar den sjunde operativa koncernen

Läs mer
januari 20, 2021 • 12:10

Embracer Groups dotterbolag Koch Media har ingått ett förlikningsavtal med Europeiska kommissionen

Läs mer

2020

december 17, 2020 • 08:50

Embracer Group säkerställer ny kreditfacilitet för förvärv om 3 miljarder kronor

Läs mer
Regulatory december 14, 2020 • 08:00

Embracer Groups grundare slutför konsolidering av aktieägande

Läs mer
Regulatory november 18, 2020 • 07:10

Uppskattad ökad nettoomsättning om 850-1 050 MSEK och 300-400 MSEK i operationellt EBIT under FY 2021/2022

Läs mer
november 18, 2020 • 07:05

Embracer Group förvärvar Flying Wild Hog

Läs mer
november 18, 2020 • 07:00

Embracer Group förvärvar Silent Games

Läs mer
november 18, 2020 • 06:55

Embracer Group förvärvar Coffee Stain North

Läs mer
november 18, 2020 • 06:50

Embracer Group förvärvar Quantic Lab SRL

Läs mer
november 18, 2020 • 06:49

Embracer Group förvärvar IUGO Mobile Entertainment

Läs mer
november 18, 2020 • 06:45

Embracer Group förvärvar Purple Lamp Studios

Läs mer
november 18, 2020 • 06:40

Embracer Group förvärvar Sandbox Strategies LLC

Läs mer
november 18, 2020 • 06:35

Embracer Group förvärvar Mad Head Games

Läs mer
november 18, 2020 • 06:30

Embracer Group förvärvar 34BigThings

Läs mer
november 18, 2020 • 06:25

Embracer Group förvärvar Nimble Giant Entertainment

Läs mer
november 18, 2020 • 06:20

Embracer Group förvärvar Snapshot Games

Läs mer
november 18, 2020 • 06:15

Embracer Group förvärvar Zen Studios

Läs mer
november 18, 2020 • 06:05

Embracer Group förvärvar A Thinking Ape Entertainment

Läs mer
Regulatory november 18, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

Läs mer
Regulatory november 16, 2020 • 11:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
november 11, 2020 • 09:25

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q2 rapport

Läs mer
Regulatory oktober 30, 2020 • 08:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatory oktober 8, 2020 • 03:59

Embracer Group har framgångsrikt genomfört en placering av 35 689 907 nya B-aktier och tillförs härigenom mer än 5,75 miljarder kronor

Läs mer
Regulatory oktober 7, 2020 • 17:41

Embracer Group offentliggör tilltänkt riktad nyemission av B-aktier och försäljning av befintliga B-aktier från grundarna

Läs mer
Regulatory september 16, 2020 • 18:07

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
september 16, 2020 • 06:08

Embracer Group förvärvar Vertigo Games

Läs mer
september 8, 2020 • 11:58

Inbjudan: Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupad information

Läs mer
Regulatory augusti 26, 2020 • 16:24

Embracer Group publicerar årsredovisning 2019/2020

Läs mer
Regulatory augusti 17, 2020 • 15:06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:45

Embracer Group förvärvar Sola Media

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:40

Embracer Group förvärvar Pow Wow Entertainment

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:35

Embracer Group förvärvar Palindrome Interactive

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:30

Embracer Group förvärvar Rare Earth Games

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:25

Embracer Group förvärvar Vermila Studios

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:20

Embracer förvärvar Deca Games

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:15

Embracer Group förvärvar New World Interactive

Läs mer
augusti 13, 2020 • 06:10

Embracer Group förvärvar 4A Games

Läs mer
Regulatory augusti 13, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 249% TILL 712 MSEK

Läs mer
augusti 6, 2020 • 12:59

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q1-rapport

Läs mer
Regulatory maj 20, 2020 • 08:50

Matthew Karch ny styrelseledamot i Embracer Group

Läs mer
Regulatory maj 20, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2020: OPERATIVT EBIT FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÖKADE MED 35% TILL 1 033 MSEK

Läs mer
maj 13, 2020 • 08:00

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q4 rapport och bokslutskommuniké

Läs mer
Regulatory maj 4, 2020 • 09:45

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatory april 8, 2020 • 00:37

Embracer Group genomför nyemission om 18,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom 1 646,5 miljoner kronor

Läs mer
Regulatory april 7, 2020 • 17:39

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
april 6, 2020 • 10:15

Inbjudan till telekonferens med anledning av dagens pressmeddelande – telefoninfo ändrad

Läs mer
april 6, 2020 • 06:10

Inbjudan till telekonferens med anledning av dagens pressmeddelande

Läs mer
Regulatory april 6, 2020 • 06:00

Embracer Group reflekterar över covid-19s påverkan och tillhandahåller uppdatering från ledningen

Läs mer
Regulatory april 1, 2020 • 17:38

EMBRACER GROUP GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV SABER INTERACTIVE

Läs mer
Regulatory mars 11, 2020 • 11:14

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatory februari 19, 2020 • 08:59

David Gardner ny styrelseledamot i Embracer Group AB (publ)

Läs mer
februari 19, 2020 • 08:07

Inbjudan till Embracer Groups presentation och telekonferens om förvärvet av Saber Interactive

Läs mer
Regulatory februari 19, 2020 • 08:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatory februari 19, 2020 • 07:07

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

Läs mer
Regulatory februari 19, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 54% TILL 302 MSEK

Läs mer
februari 10, 2020 • 12:29

Inbjudan till Embracer Groups Q3-presentation

Läs mer
februari 10, 2020 • 08:30

Embracer Groups dotterbolag THQ Nordic etablerar spelutvecklingsstudion Nine Rocks Games i Bratislava, Slovakien

Läs mer
Regulatory januari 31, 2020 • 06:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
januari 30, 2020 • 06:00

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest expanderar till Nordamerika, etablerar ny studio i Seattle: C77 Entertainment

Läs mer
januari 23, 2020 • 06:00

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest etablerar ny spelutvecklingsstudio: River End Games

Läs mer

2019

december 20, 2019 • 07:30

Embracer Group förvärvar kritikerrosade Tarsier Studios

Läs mer
Regulatory november 14, 2019 • 06:00

Embracer Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

Läs mer
november 7, 2019 • 12:21

Inbjudan till Embracer Groups Q2-presentation

Läs mer
oktober 1, 2019 • 16:08

Namnbytet till Embracer Group samt split genomförs på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer
Regulatory september 17, 2019 • 17:51

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
september 9, 2019 • 11:58

Inbjudan: THQ Nordic blir Embracer Group och lämnar uppdatering om organisation, verksamhet och framtid

Läs mer
Regulatory augusti 27, 2019 • 17:31

THQ Nordic publicerar årsredovisning 2018/19

Läs mer
Regulatory augusti 14, 2019 • 11:30

THQ Nordic genomför förvärvet av Milestone

Läs mer
Regulatory augusti 14, 2019 • 10:51

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Läs mer
augusti 14, 2019 • 10:09

THQ Nordic blir Embracer Group för att förtydliga koncernens struktur och strategi

Läs mer
augusti 14, 2019 • 07:00

THQ Nordic förvärvar Goodbye Kansas Game Invest

Läs mer
augusti 14, 2019 • 06:45

THQ Nordic förvärvar Gunfire Games – studion bakom Darksiders-serien

Läs mer
Regulatory augusti 14, 2019 • 06:30

THQ Nordic förvärvar Milestone s.r.l.

Läs mer
Regulatory augusti 14, 2019 • 06:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

Läs mer
augusti 7, 2019 • 09:38

Inbjudan till THQ Nordics Q1-presentation

Läs mer
juni 3, 2019 • 15:33

Koch Media Holding GmbH divests part of holding in THQ Nordic AB (publ)

Läs mer
Regulatory maj 22, 2019 • 08:12

THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade med 217% till 396 MSEK i kvartalet

Läs mer
maj 22, 2019 • 06:30

THQ Nordic förvärvar ikoniska studion Piranha Bytes

Läs mer
maj 7, 2019 • 15:40

Inbjudan till presentation av THQ Nordics Q5-rapport och bokslutskommuniké

Läs mer
april 5, 2019 • 13:08

THQ Nordics dotterbolag Koch Media mottar meddelande om invändningar från EU-kommissionen

Läs mer
Regulatory mars 8, 2019 • 15:53

Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic

Läs mer
mars 4, 2019 • 16:03

Statement regarding the recent AMA event

Läs mer
Regulatory februari 21, 2019 • 01:32

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THQ NORDIC AB

Läs mer
Regulatory februari 21, 2019 • 01:29

THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr

Läs mer
Regulatory februari 20, 2019 • 17:30

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
Regulatory februari 13, 2019 • 16:33

THQ Nordic genomför förvärvet av Warhorse Studios

Läs mer
februari 13, 2019 • 07:00

THQ Nordic förvärvar ledande förläggarpartner på australiensiska marknaden, 18POINT2

Läs mer
Regulatory februari 13, 2019 • 06:34

THQ Nordic förvärvar prisbelönta Warhorse Studios, studion bakom Kingdom Come: Deliverance

Läs mer
Regulatory februari 13, 2019 • 06:00

THQ Nordic publicerar delårsrapport, Q4 2018: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 84% TILL 194 MSEK

Läs mer
februari 4, 2019 • 06:30

Inbjudan till THQ Nordics Q4-presentation

Läs mer
januari 30, 2019 • 13:49

THQ Nordic AB bekräftar Deep Silvers publiceringsstrategi

Läs mer
januari 10, 2019 • 15:00

THQ Nordic förvärvar varumärket Outcast

Läs mer

2018

december 20, 2018 • 08:00

THQ Nordics huvudägare överlåter A-aktier mellan helägda bolag

Läs mer
december 3, 2018 • 15:00

THQ Nordic förvärvar varumärket Carmageddon

Läs mer
november 15, 2018 • 14:15

THQ Nordic förvärvar varumärket Expeditions

Läs mer
november 14, 2018 • 07:00

THQ Nordic förvärvar Bugbear Entertainment

Läs mer
Regulatory november 14, 2018 • 06:30

THQ Nordic förvärvar Coffee Stain

Läs mer
Regulatory november 14, 2018 • 06:00

THQ Nordic publicerar Q3 2018: EBIT ökade med 278% till 90,8 MSEK

Läs mer
november 7, 2018 • 07:00

Inbjudan till THQ Nordics Q3-presentation

Läs mer
september 19, 2018 • 17:45

THQ Nordic förvärvar Alone in the Dark

Läs mer
september 6, 2018 • 17:12

THQ Nordic förvärvar Kingdom of Amalur

Läs mer
augusti 21, 2018 • 12:00

Offentliggjorda projekt vid Gamescom 2018

Läs mer
augusti 15, 2018 • 06:31

THQ Nordic förvärvar Timesplitters

Läs mer
Regulatory augusti 15, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 2018: EBIT ÖKADE 73% TILL 52,5 MSEK

Läs mer
augusti 8, 2018 • 08:30

Inbjudan till THQ Nordics Q2-presentation

Läs mer
juli 9, 2018 • 17:31

THQ Nordic förvärvar tyska spelutvecklaren och förläggaren HandyGames

Läs mer
Regulatory juni 13, 2018 • 23:45

THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7,7 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1 448 Mkr

Läs mer
Regulatory juni 13, 2018 • 17:33

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av B-aktier

Läs mer
Regulatory maj 16, 2018 • 23:26

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
Regulatory maj 16, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q1 2018: KOCH MEDIA DRIVER FÖRSÄLJNINGEN I Q1, EBIT STEG 236% TILL 107 MSEK

Läs mer
Regulatory maj 11, 2018 • 12:49

THQ Nordic informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2018

Läs mer
maj 9, 2018 • 12:18

Inbjudan till Q1-presentation samt kapitalmarknadsdag 2018

Läs mer
Regulatory april 20, 2018 • 08:00

THQ Nordic publicerar årsredovisning för 2017

Läs mer
april 18, 2018 • 14:07

Inbjudan till Q1-presentation samt kapitalmarknadsdag 2018

Läs mer
Regulatory april 16, 2018 • 14:09

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Läs mer
Regulatory februari 14, 2018 • 09:32

THQ Nordic genomför förvärvet av Koch Media GmbH

Läs mer
Regulatory februari 14, 2018 • 07:14

THQ Nordic AB förvärvar Koch Media GmbH

Läs mer
Regulatory februari 14, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q4 2017

Läs mer
februari 13, 2018 • 15:00

de Blob kommer för Nintendo Switch™

Läs mer
februari 9, 2018 • 17:12

Legend of Kay Anniversary utannonseras för Nintendo Switch™

Läs mer
februari 8, 2018 • 08:00

THQ Nordic presenterar bokslutskommuniké 2017

Läs mer
januari 30, 2018 • 15:00

THQ Nordic utannonserar This Is the Police 2

Läs mer
januari 23, 2018 • 15:00

THQ Nordic distribuerar den fysiska versionen av Pillars of Eternity II: Deadfire

Läs mer
januari 10, 2018 • 13:00

Fler nya produkter under Q1 2018

Läs mer

2017

december 13, 2017 • 09:31

Titan Quest kommer för konsoler under 2018

Läs mer
december 8, 2017 • 06:00

THQ Nordic utannonserar Fade to Silence

Läs mer
november 17, 2017 • 19:30

Titan Quest Ragnarök lanserad via Steam

Läs mer
november 17, 2017 • 07:00

THQ Nordic förvärvar Biomutant®-studion Experiment 101

Läs mer
Regulatory november 14, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q3 för 2017

Läs mer
november 8, 2017 • 16:40

Inbjudan till THQ Nordic Q3 presentation

Läs mer
oktober 11, 2017 • 15:41

Tillägg av nya produkter under Q4

Läs mer
Regulatory september 20, 2017 • 08:00

THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7 203 250 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 598 Mkr

Läs mer
Regulatory september 19, 2017 • 17:30

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

Läs mer
september 14, 2017 • 18:00

THQ Nordic utannonserar MX vs ATV All Out!

Läs mer
augusti 28, 2017 • 14:30

THQ Nordic förvärvar Pieces Interactive AB

Läs mer
augusti 21, 2017 • 18:00

THQ Nordic förvärvar spelstudion Black Forest Games GmbH

Läs mer
augusti 21, 2017 • 08:00

THQ Nordic lanserar den svenskutvecklade titeln BIOMUTANT®

Läs mer
augusti 18, 2017 • 11:00

We Sing Pop kommer att lanseras till PLAYSTATION® 4 och XBOX ONE

Läs mer
Regulatory augusti 15, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 för 2017

Läs mer
augusti 7, 2017 • 08:00

THQ Nordic inbjuder till presentation den 15 augusti 2017

Läs mer
juni 28, 2017 • 15:30

THQ Nordic släpper de Blob 2 till PC

Läs mer
juni 27, 2017 • 17:35

THQ Nordic förlägger theHunter: Call of the Wild™ i samarbete med Avalanche Studios

Läs mer
juni 12, 2017 • 17:35

THQ Nordic förlägger Bugbear Entertainments “Wreckfest” till PC och konsol

Läs mer
juni 2, 2017 • 08:30

THQ Nordic lanserar spelklassikern ”Silver” under Steam Publisher Weekend

Läs mer
Regulatory maj 16, 2017 • 12:09

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
Regulatory maj 16, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q1 för 2017

Läs mer
maj 2, 2017 • 12:11

THQ Nordic utannonserar Darksiders® III

Läs mer
maj 2, 2017 • 08:00

THQ Nordic inbjuder till presentation den 16 maj 2017

Läs mer
Regulatory april 21, 2017 • 16:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Läs mer
april 13, 2017 • 08:00

THQ Nordic lanserar Battle Chasers: Nightwar och Sine Mora EX till Nintendo Switch

Läs mer
Regulatory april 11, 2017 • 08:30

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB / Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Läs mer
mars 16, 2017 • 15:00

THQ Nordic släpper spelen Victor Vran och Town of Light för Playstation 4 och Xbox One

Läs mer
mars 3, 2017 • 13:00

THQ Nordic släpper spelen Sine Mora Ex och de Blob

Läs mer
mars 1, 2017 • 14:00

Baja: Edge of Control HD lanseras under maj 2017 till PS4 och Xbox One

Läs mer
februari 16, 2017 • 16:32

Lock’s Quest lanseras under april 2017 till PS4, Xbox One och PC

Läs mer
Regulatory februari 15, 2017 • 08:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

Läs mer
februari 8, 2017 • 08:30

THQ Nordic inbjuder till presentation den 15 februari 2017

Läs mer
januari 19, 2017 • 14:00

THQ Nordic relanserar Imperium Galactica I och II

Läs mer
januari 10, 2017 • 19:00

THQ Nordic distribuerar globalt en fysisk utgåva av Halo Wars 2 för Windows 10

Läs mer

2016

december 30, 2016 • 13:40

Nytt tillägg till THQ Nordics varumärkesportfölj

Läs mer
december 15, 2016 • 18:00

THQ Nordic lanserar MX vs. ATV 2017 Official Track Edition

Läs mer
Regulatory december 5, 2016 • 12:58

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken – Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

Läs mer
Regulatory december 1, 2016 • 08:00

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i THQ Nordic

Läs mer
november 21, 2016 • 06:30

THQ Nordics erbjudande blev kraftigt övertecknat – handeln i B-aktien inleds i morgon på Nasdaq First North

Läs mer
november 9, 2016 • 08:00

Inbjudan till bolagspresentationer i Karlstad, Göteborg och Stockholm

Läs mer
november 7, 2016 • 16:30

Notering av THQ Nordic på Nasdaq First North Stockholm och offentliggörande av prospekt

Läs mer
oktober 31, 2016 • 06:01

Inbjudan till bolagspresentation och webcast

Läs mer
oktober 31, 2016 • 06:00

THQ Nordic avser att noteras på Nasdaq First North Stockholm

Läs mer
oktober 31, 2016 • 05:59

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

Läs mer

/ Press & Media

Prenumerera

Stay updated and subscribe to press releases and financial information from Embracer Group.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Freemode. Koncernen har 130 interna studios och fler än 14 900 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.