Regulatorisk Pressmeddelande • oktober 31, 2016 • 05:59

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Lyckade lanseringar gav lönsam tillväxt

THQ Nordic fortsatte att växa under tredje kvartalet. Tillväxten drevs framför allt av Lyckade nylanseringar av Titan Quest Anniversary Edition och MX vs ATV Supercross Encore på Xbox One. Detta bekräftar vår asset care-strategi, att vårda och förädla omtyckta spel och varumärken. Förlagstitlar såsom Fatsharks Warhammer: End Times – Vermintide, Microsoft Studios Quantum Break och State of Decay: Year-One Survival Edition samt Weappy Studios This is the Police bidrog också till tillväxten. I samband med Gamescom-mässan i augusti bytte vi namn till THQ Nordic vilket mottogs väl av både konsumenter och spelindustrin. Före årsskiftet planerar vi att introducera THQ Nordic-aktien på Nasdaq First North. Därmed inleds en ny fas i bolagets utveckling.

–Lars Wingefors, Grundare & VD

Tredje kvartalet 2016

 •  Nettoomsättningen ökade med 95 procent och uppgick till 77,9 MSEK (40,0).
 •  Under kvartalet stod egenutvecklade spel för 43,6 MSEK (25,0) motsvarande 56 procent av nettoomsättningen.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 25,4 MSEK (16,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 32,5 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 MSEK (8,4).
 •  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 25,34 SEK (14,33).
 •  Avtal om lånelöfte uppgående till 50 MSEK från Lars Wingefors AB tecknades.
 •  Under perioden lanserades två egenutvecklade spel och fyra förlagstitlar.

Delårsperioden januari – september 2016

 •  Nettoomsättningen ökade med 52 procent och uppgick till 173,7 MSEK (114,5).
 •  Under delårsperioden stod egenutvecklade spel för 119,5 MSEK (79,5) motsvarande 69 procent av nettoomsättningen.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 71,6 MSEK (52,8) motsvarande en EBITDA-marginal om 41,2 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,9 MSEK (46,6).
 •  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 67,92 SEK (47,27).
 •  Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 12,2 MSEK (4,1).

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

 
NYCKELTAL KONCERNEN MSEK  Jul-sep 2016  Jul-sep 2015  Jan-sep 2016  Jan-sep 2015  Helår 2015
Nettoomsättning 77,9  40,0  173,7  114,5  212,9 
EBITDA  25,4  16,1  71,6  52,8  105,1 
Underliggande EBIT  19,3  12,7  54,4  40,5  78,9 
Resultat efter skatt  12,7  7,2  34,0  23,6  51,2 
Resultat per aktie, SEK  25,34  14,33  67,92  47,27  102,48 
Kassaflöde från löpande verksamhet  20,5  8,4  47,9  46,6  109,9 
Omsättningstillväxt, %  95  9  52  5  20 
EBITDA-marginal, %  33  40  41  46  49 
Underliggande EBIT-marginal, %  25  32  31  35  37 
Nettoomsättningens fördelning: 
– Egna spel, %  56  63  69  69  76 
– Förlagstitlar, %  44  36  31  29  22 

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.