Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via: press@embracer.com

For press inquiries for any of other subsidiaries please contact below

Coffee Stain: contact@coffeestain.se
PLAION | Deep Silver: press@plaion.com
THQ Nordic GmbH: thqnordic.com/contact
Amplifier Game Invest: contact@amplifiergameinvest.com
Saber Interactive: saber3d.com/contact/
DECA Games: press@decagames.com
Gearbox Entertainment: communications@gearboxsoftware.com
Easybrain: contact@easybrain.com
Asmodee: communications@asmodee.com
Dark Horse Entertainment: press@darkhorse.com
Freemode: contact@embracerfreemode.com
Crystal Dynamics – Eidos: press@cdeentertainment.com

/ Press & Media

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.