Presskontakt

Välkommen att kontakta vår presstjänst.

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com

Andra presskontakter

För pressfrågor avseende våra operativa koncerner, vänligen kontakta dem direkt

Coffee Stain: contact@coffeestain.se
PLAION | Deep Silver: press@plaion.com
THQ Nordic: pr@thqnordic.com
Amplifier: press@amplifiergameinvest.com
DECA Games: press@decagames.com
Gearbox Entertainment: communications@gearboxsoftware.com
Easybrain: contact@easybrain.com
Asmodee: communications@asmodee.com
Dark Horse: press@darkhorse.com
Freemode: prteam@embracerfreemode.com
Crystal Dynamics – Eidos: press@cdeentertainment.com

/ Press & Media

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.