Verkställande direktörer

Klemens Kreuzer CEO, THQ Nordic GmbH Biografi
Klemens Kundratitz CEO, Plaion Biografi
Anton Westbergh CEO, Coffee Stain Biografi
Per-Arne Lundberg CEO, Amplifier Game Invest Biografi
Matthew Karch Medgrundare och VD, Saber Interactive och styrelseledamot Biografi
Ken Go CEO, DECA Games Biografi
Randy Pitchford CEO, Gearbox Entertainment Company Biografi
Oleg Grushevich CEO, Easybrain Biografi
Stéphane Carville CEO, Asmodee Group Biografi
Mike Richardson CEO, Dark Horse Media Biografi
Lee Guinchard CEO, Freemode by Embracer Biografi
Phil Rogers CEO, Crystal Dynamics and Eidos Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.