Verkställande direktörer

Mike Richardson CEO, Dark Horse Media Biografi
Stéphane Carville President & CEO, Asmodee Biografi
Oleg Grushevich CEO, Easybrain Biografi
Randy Pitchford Founder, Gearbox Entertainment Company Biografi
Ken Go CEO, DECA Games Biografi
Matthew Karch CEO, Co-founder of Saber Interactive & Board member Biografi
Per-Arne Lundberg CEO, Amplifier Game Studios Biografi
Anton Westbergh CEO, Coffee Stain Biografi
Klemens Kundratitz CEO, Plaion Biografi
Klemens Kreuzer CEO, THQ Nordic GmbH Biografi
Lee Guinchard CEO, Freemode by Embracer

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Stay updated and subscribe to press releases and financial information from Embracer Group.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Freemode. Koncernen har 130 interna studios och fler än 14 900 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.