Verkställande direktörer

Klemens Kreuzer CEO, THQ Nordic GmbH Biografi
Klemens Kundratitz CEO, PLAION Biografi
Anton Westbergh CEO, Coffee Stain Biografi
Per-Arne Lundberg CEO, Amplifier Game Invest Biografi
Andrey Iones CEO, Co-founder of Saber Interactive Biografi
Ken Go CEO, DECA Games Biografi
Randy Pitchford CEO, Gearbox Entertainment Company Biografi
Oleg Grushevich CEO, Easybrain Biografi
Stéphane Carville CEO, Asmodee Group Biografi
Mike Richardson CEO, Dark Horse Media Biografi
Lee Guinchard CEO, Freemode by Embracer Biografi
Phil Rogers CEO, Crystal Dynamics - Eidos
Interim Chief Strategy Officer
Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 15 500 medarbetare i fler än 40 länder.