Verkställande direktörer

Klemens Kreuzer CEO, THQ Nordic GmbH Biografi
Klemens Kundratitz CEO, PLAION Biografi
Anton Westbergh CEO, Coffee Stain Biografi
Per-Arne Lundberg CEO, Amplifier Game Invest Biografi
Ken Go CEO, DECA Games Biografi
Oleg Grushevich CEO, Easybrain Biografi
Stéphane Carville CEO, Asmodee Group Biografi
Mike Richardson CEO, Dark Horse Media Biografi
Lee Guinchard CEO, Freemode by Embracer Biografi
Phil Rogers Deputy CEO
Interim Chief Strategy Officer
CEO, Crystal Dynamics - Eidos
Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.