We are building an Archive to embrace the history of games

Embracer Games Archive

För oss är spel mer än bara spel. Det är kultur! Det är något skapat av människor med stora kreativa idéer. Genom att bygga ett stort arkiv av fysiska spel vill vi bevara och hylla spelkulturen både nu och i framtiden

Hej

Med en djup passion och omfattande kunskap om datorspel grundades arkivet år 2021 med målet att bevara samtliga fysiska utgåvor av datorspel och relaterad hårdvara. Detta arkiv utgör ett unikt initiativ från Embracer Group, med syftet att bevara och hedra spel.

Arkivets etos är ”bevarande genom användning”. För att förverkliga detta strävar arkivet efter att göra varje objekt tillgängligt för forsknings- och utvecklingsändamål, och att fungera som en öppen resurs för andra institutioner och organisationer över hela världen.

Spelkulturen har blivit en betydande del av vårt samhälle, mer än någonsin tidigare. Från att ha varit en underjordisk subkultur har den utvecklats till ett av de mest inflytelserika och sammansvetsande kulturella uttrycken i vår tid. Det är av yttersta vikt att bevara spelen för både nuvarande och kommande generationer.

Arkivets status

  • För närvarande har vi 80 000 spel, konsoler och tillbehör i arkivet som finns i Karlstad, Sverige.
  • Ett team har rekryterats, bestående av VD, Chefsarkivarie, Förvärvsansvarig, Arkivadministratör och Teknisk Ingenjör.
  • Förteckningen av alla objekt in i vår databas pågår, och den första iterationen av inventeringsarbetet förväntas vara klar år 2024.
  • Vi strävar efter att göra varje objekt tillgängligt för forsknings- och utvecklingsändamål, och att vara en öppen resurs för andra institutioner och organisationer över hela världen.
  • Långsiktig ambition: Ställa ut delar av arkivet lokalt och genom satellitutställningar på andra platser.

Bidra till arkivet

Embracer Games Archive söker aktivt efter datorspel som ännu inte finns i arkivet, både hårdvara och mjukvara. Om du har en samling som du vill sälja eller tror kan vara av intresse för oss, vänligen kontakta vår förvärvschef, Thomas Sunhede. Inkludera gärna foton, listor över objekten samt din värdering.

För närvarande har vi ingen officiell önskelista, men i framtiden kommer vi att publicera enskilda spel vi letar efter eller specifika plattformar som vi vill komplettera. I framtiden kommer du också att kunna få en enklare tillgång till vår databas för att se vad som finns i arkivet.

Välkommen till Embracer Games Archive

embracergamesarchive.com

/ Om oss

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.