Pressmaterial

Pressmaterial Ladda ner
Styrelse
Ledning Operativa Koncerner
Ledning Moderbolaget
Embracer Logotyp
Lars Wingefors, CEO Embracer Group

För pressfrågor hos respektive operativ koncern vänligen kontakta nedan

Coffee Stain: contact@coffeestain.se
Koch Media: communications@kochmedia.com
Deep Silver: info@deepsilver.co.uk
THQ Nordic GmbH: thqnordic.com/contact
Amplifier Game Invest: contact@amplifiergameinvest.com
Saber Interactive: https://saber3d.com/contact/
DECA Games: press@decagames.com
Gearbox Entertainment: Communications@GearboxSoftware.com
Easybrain: contact@easybrain.com
Asmodee: communications@asmodee.com
Dark Horse Entertainment: press@darkhorse.com

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.