Notering Nasdaq Stockholm 2022

Ladda ner Prospekt


Relaterade dokument

Embracer Group AB (publ) – Omräknad Historisk Finansiell Information

Embracer Group AB (publ) – Bolagsordning

Embracer Group AB (publ) – Registreringsbevis

Embracer Group Interim Report Q2, Juli-September 2022


Pressmeddelande

Embracer Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Embracer Group publicerar prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Första dag för handel i Embracer Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.