Notering Nasdaq Stockholm 2022

Ladda ner Prospekt


Relaterade dokument

Embracer Group AB (publ) – Omräknad Historisk Finansiell Information

Embracer Group AB (publ) – Bolagsordning

Embracer Group AB (publ) – Registreringsbevis

Embracer Group Interim Report Q2, Juli-September 2022


Pressmeddelande

Embracer Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Embracer Group publicerar prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Första dag för handel i Embracer Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.