Regulatorisk Pressmeddelande • december 22, 2022 • 07:00

Första dag för handel i Embracer Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB ("Bolaget" eller "Embracer Group") meddelade den 7 december 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm ("Listbytet"). Idag, den 22 december 2022, inleds handeln i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

“Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe för bolaget och ett direkt resultat av våra medarbetares djupa engagemang och kreativitet. Tillsammans har vi byggt ett unikt ekosystem av spel- och underhållningsföretag, och vi är nu en branschledare av innehåll inom PC/Console. Med över 850 IP-rättigheter, 132 studior, nära 10 000 utvecklare och mer än 200 spel under utveckling, är vi väl positionerade att kapitalisera på starka underliggande och långsiktiga marknadstrender samt det betydande kollektiva värde som vi har byggt upp de senaste åren,” säger Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group.

Bolagets B-aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) EMBRAC B och ISIN (SE0016828511). Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder med anledning av Listbytet.

Bolaget har, i samband med Listbytet, upprättat ett prospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rådgivare
Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med Listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.