Kontakter

Huvudkontor Embracer Group AB (publ)
Tullhusgatan 1B
SE-652 09 Karlstad, Sweden
Allmän Kontakt
+46 54 53 56 00
info@embracer.com
Investor Relations ir@embracer.com
Media och Press press@embracer.com

Förfrågningar om licensiering/konsumentprodukter – vänligen kontakta oss på licensing@embracer.com

För att kontakta någon från moderbolaget vars e-postadress inte visas nedan, använd [namn].[efternamn]@embracer.com

Parent Company

Lars Wingefors Medgrundare och VD Biografi
Maria Lyrén Executive coordinator & PA to CEO +46 54 53 56 03 maria.lyren@embracer.com
Johan Ekström Group CFO and Deputy CEO +46 54 53 56 02 johan.ekstrom@embracer.com Biografi
Ian Gulam Chief of Staff, Legal & Governance ian.gulam@embracer.com Biografi
Careen Yapp Chief Strategic Partnerships Officer careen.yapp@embracer.com Biografi
Emma Ihre Head of Sustainability +46 54 53 56 28 emma.ihre@embracer.com
Karin Edner Karlsson Group Sustainability Manager karin.edner@embracer.com
Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Ellinor Johansson HR Manager ellinor.johansson@embracer.com
Egil Strunke Chief Operating Officer +46 54 53 56 13 egil.strunke@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com
Arman Teimouri Head of Public Affairs +46 54 53 56 50 arman.teimouri@embracer.com
Anna Orlander Head of M&A Legal
Atieh Jardenäs Head of Governance & Compliance Legal
Adam Weissbach Head of Commercial, Consumer & IP Legal
Martin Lindell Senior Advisor businessdevelopment@embracer.com
Erik Sunnerdahl Group Finance Director
Mattias Lidbeck Head of Business Control
Jakob Knoph Group Business Controller
Gustav Leander Group Business Controller
Elvira Eråker Junior Business Controller
Ulrica Frykemo Head of Financial Control
Angelica Hult Group Consolidation Manager
Emma Alexandersson Fridh Group Accountant
Annie Axelsson Group Accountant
Henrietta Inghamn Junior Group Accountant
Ulrica Svensson Group Accounting Specialist Financial Reports
Emma Brattström Gillblad Group Accountant Acquisitions
Peter Ågren Financial Manager
Jonas Bruun Head of Financial Services
Jenny Sandrehav Finance
Louise Martinsson Hagstrand Finance
Marlene Eriksson Finance
Martin Hogen Onboarding & Finance Development
Carl-Johan Alkstål Onboarding & Development
Ylva Lindsten Onboarding & Finance Development
Niklas Wassberg Finance integration, Onboarding & Finance Development
Anna Bokström Global Head of Tax
Arian Sparrfelt Senior Tax Manager
Anna Lago Group Internal Control Coordinator
Joel Fjeld Head of Group Treasury
Linn Birnbo Cash Manager
Karl Strandberg Graphic Design & Social Media Coordinator
Martine Kahlin Event & Communication Coordinator
Tomas Hedman Head of Privacy & AI Governance
Visar Lapashtica CISO
Robert Rowe Office Coordinator
Johanna Säfströmer (Maternity leave) Group Business Controller

Embracer Games Archive

David Boström CEO Embracer Games Archive david.bostrom@embracer.com
Thomas Sol Sunhede Retro Gaming Advisor
Natalia Kovalainen Chief Archivist
Jukka Kovalainen Technical Engineer & Process Leader
Mikel Rylander Archive Administrator

/ Kontakt

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.