Revisorer

Vid årsstämman 2023 utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har utsett auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson till huvudansvarig revisor.

Magnus Svensson Henryson Auktoriserad revisor, PwC

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.