Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2020

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2020 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2020 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

Embracer Group förvärvar Vertigo Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
 
Embracer Group AB ("Embracer") har idag, genom sitt helägda dotterbolag Koch Media GmbH, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktiekapitalet i Vertigo Games Holding B.V. (”Vertigo Games”), baserat i Nederländerna. Vertigo Games är ett företag som utvecklar, förlägger och distribuerar spel exklusivt för VR. De ligger bakom den miljonsäljande och prisbelönta globala succén Arizona Sunshine och det efterlängtade After the Fall.Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 50 MEUR, där 40 MEUR betalas kontant och 10 MEUR betalas genom nyemitterade B-aktier. Detta motsvarar ett initialt enterprise value om cirka 45 MEUR, justerat för 5 MEUR i förvärvad nettokassa. Förutsatt att vissa överenskomna intäktsmål nås och lansering av vissa speltitlar under en tioårsperiod kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 65 MEUR betalas, där maximalt 25 MEUR betalas kontant och maximalt 40 MEUR genom nyemitterade B-aktier.

En företagspresentation av Vertigo Games sker i samband med dagens årsstämma den 16 september 2020.

2020

Inbjudan: Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupad information

Du inbjuds härmed till webbsändningen i samband med Embracer Groups årsstämma den 16 september 2020. Vid webbsändningen kommer den årliga verksamhetsöversikten att kompletteras bland annat med fördjupad information om Embracer Groups M&A-strategi, en presentation av den operativa koncernen THQ Nordic som hålls av medgrundarna Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice, samt ledningens kommentarer till marknadsutvecklingen efter de globala nedstängningar som orsakades av covid-19.

2020

Embracer Group publicerar årsredovisning 2019/2020

Embracer Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig bolagets hemsida: https://embracer.com/investors/reports-presentations/

2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 september 2020 kl. 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad.

2020

Embracer Group förvärvar Sola Media

Embracer Groups helägda dotterbolag Koch Film förvärvar Sola Media. Företaget är en försäljningsagent för internationella film- och TV-rättigheter baserad i Stuttgart, Tyskland. Bolaget distribuerar barn- och familjefilmer över hela världen.

2020

Embracer Group förvärvar Pow Wow Entertainment

Embracer Groups helägda dotterbolag THQ Nordic GmbH förvärvar 100% av den Österrike-baserade utvecklingsstudion Pow Wow Entertainment för en icke offentliggjord köpeskilling.

2020

Embracer Group förvärvar Palindrome Interactive

Amplifier Game Invest, ett helägt dotterbolag till Embracer Group, förvärvar de återstående 50% av aktierna i Palindrome Interactive, en spelstudio med 14 medarbetare belägen i Skövde. Förvärvet gör Palindrome Interactive till ett helägt dotterbolag till Amplifier Game Invest.

2020

Embracer Group förvärvar Rare Earth Games

Amplifier Game Invest, ett helägt dotterbolag till Embracer Group förvärvar den Österrike-baserade utvecklingsstudion Rare Earth Games med ett team av mycket erfarna branschveteraner. Förvärvet är Amplifier Game Invests första investering i Österrike. Rare Earth Games fokuserar på actionfyllda multiplayer-speltitlar för PC, konsol och molntjänster.

2020

Embracer Group förvärvar Vermila Studios

Embracer Groups helägda dotterbolag Amplifier Game Invest förvärvar den starka tiomanna-spelutvecklingsstudion Vermila Studios.

2020

Embracer förvärvar Deca Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktiekapitalet i Tyskland-baserade Deca Live Operations GmbH ("DECA").

DECA Games, grundat av Ken Go som även är säljaren, är en mobile asset care och live-operations ("LiveOps") expert inom spelsegmentet free-to-play ("FTP"). Genom förvärvet adderar Embracer Group ett starkt team som bildar en grundsten i etablerandet av en växande och lönsam mobil- och FTP-verksamhet inom koncernen, samtidigt som DECA kommer att dra nytta av Embracers IP-katalog, tillgång till kapital och affärsflöde. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 25 MEUR och betalas genom nyemitterade B-aktier, samt en tilläggsköpeskilling, under förutsättning att överenskomna intäktsmål uppfylls, om högst cirka 60 MEUR.

2020

Embracer Group förvärvar New World Interactive

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
 

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive, har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i USA/Kanada-baserade New World Interactive LLC (“NWI”). NWI är en prisbelönad indie-inspirerad skapare och utvecklare av First-Person-Shooter (“FPS”) IP:er för PC som grundades 2010 i Nordamerika. Genom förvärvet adderar Embracer Group sin första studio i Kanada och etablerar ett starkt fotfäste för ytterligare tillväxt.

NWI består av ett passionerat team med cirka 40 personer med huvudkontor i Denver, CO (USA) och en utvecklingsstudio i Calgary, AB (Kanada), inklusive cirka 35 spelutvecklare under ledning av Keith Warner (VD). NWI har släppt tre egenutvecklade PC-titlar, utvecklat en dedikerad fanbas med mer än 10 miljoner spelare och arbetar med en spännande projekt-pipeline med potential att uppnå AAA-resultat på marknaden. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Embracer förväntas få igen sina investeringar under loppet av cirka tre år när nuvarande utvecklingsprojekt släpps. Genomförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga villkor och tillträde förväntas ske under [tredje kvartalet 2020].

2020

Embracer Group förvärvar 4A Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive[1], har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av Malta-baserade 4A Games Limited (“4A Games”). 4A Games är en framstående oberoende AAA-utvecklare för PC och konsol som ligger bakom den framgångsrika Metro-franchisen och är en långsiktig utvecklingspartner till den av Embracer ägda förläggaren Deep Silver. Genom förvärvet tillför Embracer en ansedd grupp om 150+ personer uppdelat på två studios på Malta och i Ukraina samt förstklassig internt utvecklad och ägd First-Person-Shooter ("FPS") teknologi till koncernen. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 36 MUSD på en kassa- och skuldfri basis och betalas kontant samt med nyemitterade B-aktier. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolparna uppfylls, om högst 35 MUSD. 4A Games förväntas generera en nettoomsättning om cirka 20 MEUR för perioden januari-december 2020, med en justerad EBIT om cirka 12 MEUR.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 249% TILL 712 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL–JUNI 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 81% till 2 068,7 MSEK (1 142,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 153% till 1 622,1 MSEK (641,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 446,5 MSEK (500,7).
 • EBITDA steg med 148% till 965,2 MSEK (389,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 47%.
 • Operativt EBIT ökade med 249% till 711,8 MSEK (204,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 34% (18%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 869,8 MSEK (306,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 732,3 MSEK (441,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,17).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,51 SEK (0,51).
2020

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q1-rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av Q1, den första delårsrapporten för räkenskapsåret 2020/2021, perioden april-juni 2020. Rapporten publiceras kl 06.00 den 13 augusti och läggs samtidigt upp på www.embracer.com.

2020

Matthew Karch ny styrelseledamot i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (publ) som hölls idag, valde Matthew Karch till ny styrelseledamot. Matthew har en gedigen branscherfarenhet, och under de senaste 19 åren har Matthew varit VD för Saber Interactive och har utvecklat företaget från en tvåmannastudio till en av de största oberoende spelutvecklarna i branschen.

2020

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2020: OPERATIVT EBIT FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÖKADE MED 35% TILL 1 033 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 339,1 MSEK (1 630,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games minskade till 903,5 MSEK (1 034,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 435,6 MSEK (595,6), främst på grund av att flera återförsäljare i slutet av kvartalet fått stänga ned till följd av covid-19 pandemin.
 • EBITDA uppgick till 495,2 MSEK (618,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 37%.
 • Operativt EBIT uppgick till 286,0 MSEK (395,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 21%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 384,6 MSEK (527,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 765,7 MSEK (777,2).
 • Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,37).
 • Justerat resultat per aktie var 0,97 SEK (1,00).

HELÅRET, APRIL 2019–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL 2018–MARS 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 3% till 5 249,4 MSEK (5 121,2). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade med 31% till 3 195,6 MSEK (2 447,1) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 2 052,9 MSEK (2 674,1).
 • EBITDA ökade med 33% till 1 821,3 MSEK (1 366,7), motsvarande en EBITDA marginal på 35%.
 • Operativt EBIT steg 35% till 1 033,0 MSEK (765,8) motsvarande en operativ EBIT marginal på 20%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 1 604,2 MSEK (1 248,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 728,3 MSEK (656,6).
 • Resultat per aktie var 0,91 SEK (1,19).
 • Justerat resultat per aktie var 2,81 SEK (2,12).
2020

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q4 rapport och bokslutskommuniké

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/2020 och delårsrapporten för fjärde kvartalet, perioden januari-mars 2020. Rapporten publiceras kl 06.00 den 20 maj.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive och DECA Games. Koncernen har 44 interna studios och fler än 4000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.