Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2020

Uppskattad ökad nettoomsättning om 850-1 050 MSEK och 300-400 MSEK i operationellt EBIT under FY 2021/2022

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer”) har, som tidigare idag har kommunicerats, ingått 13 förvärvsavtal (”Förvärven”). De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2022 att bidra till Embracer Groups nettoomsättning inom intervallet 850-1 050 MSEK och bidra till operationellt EBIT inom intervallet 300-400 MSEK. Under räkenskapsåret 2021/2022 förväntas vidare den utvidgade studioverksamheten medföra kostnadsbesparingar på utvecklingskostnader inom intervallet 50-100 MSEK. Kombinationen operationella EBIT och besparingar vid spelutveckling förväntas att uppgå till 350-500 MSEK och denna lönsamhet förväntas växa under kommande år i takt med att fler spelutvecklingsprojekt slutförs.

Den aggregerade initiala köpeskillingen för Förvärven uppgår till cirka 2.0 miljarder SEK på kassa och skuldfri basis. Cirka 1,7 miljarder SEK betalas kontant och 0,3 miljarder SEK med nyemitterade B-aktier i Embracer med en maximal tilläggsköpeskilling uppgående till 1.8 miljarder SEK som är föremål för uppfyllandet av vissa milstolpar (både operationella och finansiella) över en period om upp till tio år. Tilläggsköpeskillingen omfattar maximalt cirka 0,9 miljarder SEK som betalas kontant och maximalt cirka 0,9 miljarder SEK som betalas med B-aktier i Embracer till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Embracers B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar fram till och med dagen för ingåendet av avtalen gällande Förvärven (VWAP 20). Den aggregerade maximala köpeskillingen uppgår till 3.8 miljarder SEK.

2020

Embracer Group förvärvar Flying Wild Hog

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Koch Media GmbH, har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Polen-baserade Flying Wild Hog ("FWH") från Supernova Capital LLP.

Flying Wild Hog är en välrenommerad och växande oberoende polsk utvecklare av AA+ spel för PC och konsol, såsom den kritikerrosade Shadow Warrior-serien. FWH arbetar för närvarande på fyra projekt tillsammans med andra välrenommerade externa förläggare. Genom förvärvet välkomnar Embracer ett ansett team om över 260 anställda i tre studios i Polen som bidrar med en solid plattform i en viktig och växande hubb för spelutveckling i Europa.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 135,2 och motsvarar 137,2 MUSD på en kassa och skuldfri basis och betalas kontant till Supernova Capital, som är en välkänd private equity-firma i spelbranschen. Därutöver har ett incitamentsprogram för ledningspersoner etablerats för att förena intressena framgent. Incitamentsprogrammet uppgår till totalt 7,1 MUSD i B-aktier i Embracer och är föremål för uppfyllande av överenskomna milstolpar och åtaganden att kvarstå i FWH under de kommande fem åren.

2020

Embracer Group förvärvar Silent Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Amplifier Game Invest AB ("Amplifier"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Silent Games Ltd. ("Silent Games"). Silent Games är en brittiskbaserad studio som grundats av de erfarna utvecklarna och prisbelönta mentorerna på den brittiska spelutvecklingsscenen Sally Blake och Joseph Rogers. Förvärvet markerar Amplifiers första investering på de brittiska öarna, som är en av de starkaste hubbarna för spelutveckling i världen.

2020

Embracer Group förvärvar Coffee Stain North

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått avtal om förvärv av de återstående 40 procenten av aktierna i Coffee Stain North AB ("CSN") från de nio grundarna. CSN är en spelstudio bestående av 19 personer som är baserade i Stockholm. Genom förvärvet blir CSN ett helägt dotterbolag till Coffee Stain Holding AB (“Coffee Stain”).

2020

Embracer Group förvärvar Quantic Lab SRL

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått avtal om förvärv av 95 procent av aktierna i Quantic Lab SRL[1] ("Quantic Lab"). Quantic Lab, som är baserat i Cluj-Napoca, Rumänien, är ett bolag som är specialiserat inom outsourcing av mjukvara inom Quality Assurance ("QA") för spel och applikationer. Köpeskillingen uppgår till 4,75 MEUR kontant och motsvarar ett Enterprise Value om 5 MEUR för 100 procent ägande i bolaget på en kassa- och skuldfri basis.

2020

Embracer Group förvärvar IUGO Mobile Entertainment

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag DECA Games ("DECA"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Kanada-baserade IUGO Mobile Entertainment Inc. ("IUGO"). IUGO är en kanadensisk spelutvecklare av gratisspel för mobiler med en lång erfarenhet från spelbranschen bestående av ett team om 86 personer.

2020

Embracer Group förvärvar Purple Lamp Studios

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag THQ Nordic GmbH ("THQ Nordic"), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Purple Lamp Studios (“PLS”). PLS är en självständig tv-spelutvecklare som är specialiserad inom tredjeparts-IP-spel och är baserad i Wien, Österrike. PLS har ett långvarigt förhållande med THQ Nordic och har framgångsrikt levererat flera titlar inom ramen för samarbetena, inklusive SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Genom förvärvet välkomnar THQ Nordic en långvarig partner med mer än 38 anställda med ambitionen att enbart jobba med titlar för THQ Nordic.

2020

Embracer Group förvärvar Sandbox Strategies LLC

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Sandbox Strategies, LLC ("Sandbox Strategies"). Sandbox Strategies, som är baserad i New York, USA, är en PR- och influencerbyrå specialiserad på att skapa innehåll för spel och underhållning. Genom förvärvet välkomnar Embracer Group en "earned media"-koncern som erbjuder möjligheter till samarbete kring skapande av framtida spelinnehåll för hela organisationen.

2020

Embracer Group förvärvar Mad Head Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer") har idag, genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc. (”Saber”), ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Mad Head Games doo Novi Sad (”Mad Head Games”). Mad Head Games, baserat i Belgrad och Novi Sad i Serbien, är en oberoende spelutvecklare ledd av tre grundare med ett team om 130 personer på fyra kontor i Belgrad och Novi Sad.

2020

Embracer Group förvärvar 34BigThings

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i 34BigThings (“34BT”). 34BT är en spelutvecklare av premiumspel för PC, konsol och mobila enheter. 34BT är känd som studion som ligger bakom Redout som har vunnit 13 internationella priser och har erkänts som det bästa italienska tv-spelet av IIDEA 2017. Genom förvärvet så välkomnar Saber ett erfaret AA-team baserade i Italien.

2020

Embracer Group förvärvar Nimble Giant Entertainment

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Argentina-baserade Nimble Giant Entertainment ("NGE"). NGE är den ledande spelutvecklaren i Latinamerika för PC och konsol med ett erkänt team om 75 anställda. NGE har producerat mer än 30 titlar under knappt två decennier och flertalet egna spel, där de mest framstående titlarna är Champions of Regnum och Quantum League. Teamet har ytterligare kapacitet för att kunna avancera till AAA-produktioner. Genom förvärvet välkomnar Saber en stor studio med en ledningsgrupp som har omfattande erfarenhet från spelbranschen.

2020

Embracer Group förvärvar Snapshot Games

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Snapshot Games Inc. ("Snapshot Games") och dess helägda dotterbolag Snapshot Games Sofia EOOD. Snapshot Games kommer bli en del av Embracer's helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"). Snapshot Games, som är baserad i USA och Bulgarien, är den oberoende tv-spelsutvecklaren bakom premiumstrategi-titeln Phoenix Point. Genom förvärvet välkomnar Saber en ansedd studio bestående av 65 personer med välrenommerade varumärken.

2020

Embracer Group förvärvar Zen Studios

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive (”Saber”), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i ZEN Stúdió Kft (“Zen Studios”). Zen Studios är en spelutvecklare och förläggare av interaktiv underhållning för samtliga större digitala spelplattformar. Zen Studios är producenten bakom de väletablerade Pinball FX- och Zen Pinball-franchiserna. Genom förvärvet så välkomnar Saber ett ansett team som har tagit fram originaltitlar och samarbetat med några av de mest välkända underhållningsstudiorna.

2020

Embracer Group förvärvar A Thinking Ape Entertainment

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag DECA Games[1], har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Kanada-baserade A Thinking Ape Entertainment Ltd. ("A Thinking Ape"). A Thinking Ape, som grundades 2008 och är baserad i Vancouver, är en utvecklare av gratis mobilspel (Free-to-Play, FTP) med en social dimension. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 31 MUSD och motsvarar 28 MUSD på kassa och skuldfri basis och betalas kontant och med nyemitterade B-aktier i Embracer samt en ytterligare köpeskilling om maximalt 74 MUSD som löper över tio år och är föremål för uppfyllandet av vissa finansiella milstolpar.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 1 495,4 MSEK (816,1). THQ Nordic 566,9 MSEK (329,6), Deep Silver 506,8 MSEK (441,7), Coffee Stain 129,9 MSEK (44,7), Saber Interactive 259,1 MSEK (-) och DECA Games 32,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 100% till 887.8 MSEK (443,6).

> EBITDA ökade med 132% till 969,0 MSEK (418,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 171% till 652,5 MSEK (240,7) motsvarande en operativ EBIT marginal på 27% (19%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 804,7 MSEK (284,8). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 484,1 MSEK (391,9). Fritt kassaflöde uppgick till 311,5 MSEK (–115,8).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (0,65).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 61% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 57% till 135 (86). Totalt antal sysselsatta ökade 49% till 4 445 (2 981) och antalet spelutvecklare ökade 58% till 3 593 (2 272).

2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 november 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q2 rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av Q2, den andra delårsrapporten för räkenskapsåret 2020/2021, perioden juli-september 2020. Rapporten publiceras kl 06.00 den 18 november och läggs samtidigt upp på www.embracer.com.

2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 november 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive och DECA Games. Koncernen har 45 interna studios och fler än 4000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.