Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2022

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2022: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 17% TILL 1,052 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2022 (JÄMFÖRT MED JANUARI-MARS 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 117% till 5 228,5 MSEK (2 404,2).
 • Nettoomsättningen för affärsområde Games ökade med 124% till 4 417,5 MSEK (1 975,2). THQ Nordic 328,3 MSEK (354,6), Koch Media Publishing 543,3 MSEK (464,9), Coffee Stain 171,2 MSEK (780,9), Saber Interactive 448,0 MSEK (270,7), DECA Games 615,1 MSEK (104,2), Gearbox Entertainment 606,1 MSEK (-), Easybrain 1 134,2 MSEK (-) och Asmodee 571,2 MSEK (-).
 • Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområde Games uppgick till –34%. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområde Games uppgick till 3%.
 • Nettoomsättning för affärsområde Partner Publishing/Film ökade med 72% till 736,5 MSEK (429,0).
 • EBITDA ökade med 26% till 1 472,7 MSEK (1 172,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 28% (49%).
 • Operativt EBIT ökade med 17% till 1 052,4 MSEK (903,2) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 20% (38%).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 1 589,5 MSEK (1 521,8). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –998,3 MSEK (598,9). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 378,6 MSEK (531,3).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,81 SEK (1,03).
2022

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q4-rapport och bokslutskommuniké

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021/2022 och delårsrapporten för fjärde kvartalet, perioden januari-mars 2022. Rapporten publiceras kl 06.00 den 19 maj och läggs samtidigt upp på: www.embracer.com

2022

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärven av Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal kl 09.00 (CEST)

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av dagens pressmeddelande och offentliggörande av förvärven av Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal bland andra tillgångar.

2022

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal med flera tillgångar

Embracer Group AB (”Embracer”) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel från SQUARE ENIX HOLDING CO., LTD. (”Square Enix Holdings”). Förvärvet inkluderar cirka 1 100 anställda fördelat på tre studios och åtta olika platser. Den totala köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på en kassa- och skuldfri basis, och betalas i sin helhet vid slutförande av transaktionen. Embracer har säkerställt ytterligare långsiktig lånefinansiering för denna samt andra potentiella transaktioner. Bolaget upprepar idag utsikterna för operativt EBIT under helåren 21/22, 22/23 och 23/24. Transaktionen är villkorad av vissa regulatoriska och andra externa godkännanden och väntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår 22/23 (juli-september 2022).

Embracer kommer att anordna en webcast presentation för investerare, analytiker och media den 2 maj 2022, kl 09.00. Information om presentationen återges i en separat inbjudan som distribueras efter detta pressmeddelande.

2022

Embracer Group slutför förvärv av Asmodee

Den 15 december 2021 initierade Embracer Group AB (”Embracer”) exklusiva förhandlingar för att förvärva Financière Amuse Topco SAS (”Asmodee”) från fonder som rådges eller förvaltas av PAI Partners SAS (”PAI”) och andra aktieägare i Asmodee. Den 17 januari 2022 ingick Embracer, PAI och andra aktieägare i Asmodee ett förvärvsavtal gällande aktier för att slutföra transaktionen. Asmodee är ett internationellt ledande förlag och en distributör av brädspel, samlarkort och digitala brädspel. Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt cirka 2,75 miljarder EUR. En tilläggsköpeskilling som uppgår till cirka 360 MEUR kan i framtiden betalas i Embracer B-aktier till vissa minoritetsaktieägare förutsatt att vissa villkor uppnås.

2022

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 86% TILL 1 119 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 135% till 5 085,2 MSEK (2 168,1).
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 175% till 3 725,5 MSEK (1 355,5). THQ Nordic 352,3 MSEK (379,8), Koch Media Publishing 727,6 MSEK (496,9), Coffee Stain 175,0 MSEK (99,2), Saber Interactive 476,4 MSEK (307,0), DECA Games 661,2 MSEK (72,7), Gearbox Entertainment 455,4 MSEK (-) och Easybrain 877,7 MSEK (-).
 • Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 16%. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 19%.
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 67% till 1 359,7 MSEK (812,6).
 • EBITDA ökade med 70% till 1 489,9 MSEK (878,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 29% (41%).
 • Operativt EBIT ökade med 86% till 1 119,2 MSEK (603,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 22% (28%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 050,7 MSEK (840,4). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 968,7 MSEK (557,7). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 370,4 MSEK (315,7).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,53). Justerat resultat per aktie exklusive valutavinster och -förluster samt diskonteringsränteeffekter på avsättningar uppgick till 0,87 SEK (0,55).
 • Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 44% till 216 (150).
 • Totalt antal sysselsatta ökade med 66% till 9 524 (5 730) och antalet spelutvecklare ökade med 69% till 7 824 (4 636). Organisk tillväxt för antalet anställda i koncernen uppgick till 16%.
2022

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q3 rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet, perioden oktober-december 2021. Rapporten publiceras kl 06.00 den 17 februari och läggs samtidigt upp på: www.embracer.com

2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (”Embracer” eller ”Bolaget”) hölls idag den 7 januari 2022, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

2021

Fem offentliggjorda förvärv förväntas bidra med 246-316 miljoner SEK i operationellt EBIT under räkenskapsåret 22/23 och 516-689 miljoner SEK under räkenskapsåret 23/24

Embracer Group AB (”Embracer”) och dess dotterbolag har såsom tidigare kommunicerats den 21 december 2021 ingått fem förvärvsavtal (”Transaktionerna”). Transaktionerna förbättrar koncernens förmågor inom spelförläggar- och utvecklingsverksamhet, work-for-hire, serietidningsförlag och produktion inom film & TV. De förvärvade verksamheterna förväntas bidra till ett operationellt EBIT inom intervallet 246-316 miljoner SEK under räkenskapsåret 22/23 och 519-689 miljoner SEK under räkenskapsåret 23/34. Dessa siffror exkluderar kommersiella synergier och planerade förvärv.

2021

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Dark Horse och bildar den tionde operativa koncernen

Embracer Group AB (“Embracer”) har idag ingått avtal om att förvärva Dark Horse Media, LLC (”Dark Horse”), ett ledande underhållningsbolag. Efter slutförande av transaktionen kommer Dark Horse att bli den tionde operativa koncernen inom Embracer koncernen. Genom förvärvet kommer Embracer att stärka sina förmågor inom transmedia genom att addera expertis inom utveckling av innehåll, serietidningsförlag och produktion inom film & TV. Dark Horse äger eller kontrollerar mer än 300 varumärken, varav flera anses ha attraktiva transmediamöjligheter, inklusive skapande av nya videospel. Dark Horse grundare och VD Mike Richardson kommer fortsätta att leda bolaget tillsammans med befintliga ledningen.

2021

Inbjudan till Embracer Groups förvärvspresentation kl 09.00 CET

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av morgonens pressmeddelanden som offentliggjorde ett antal förvärv. 

2021

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Spotfilm Networx

Embracer Group AB (”Embracer”) har, genom sitt helägda dotterbolag Koch Media GmbH, förvärvat 100 procent av aktierna i Spotfilm Networx GmbH (”Spotfilm Networx”) av dess tidigare fem ägare. Spotfilm Networx är den ledande Advertising-based Video on Demand (AVOD) kanalen i Tyskland, och har sin bas i Berlin.

2021

Embracer Group ingår avtal om förvärv av DIGIC

Embracer Group AB (“Embracer”) har, genom sin operativa koncern Saber Interactive[1], ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Ungern-baserade DIGIC Holdings Kft (“DIGIC”) från dess ägare, bland dem grundaren Alex Rabb. DIGIC är en animationsstudio grundad av Alex Rabb och den framlidna Hollywoodlegenden Andrew G. Vajna. Genom förvärvet adderar Embracer ett talangfullt team bestående av nästan 400 personer med en stark meritlista inom kommersiella trailers och film för bästsäljande speltitlar samt animationer för streaming. Slutförandet av transaktionen är föremål för vissa villkor inklusive godkännande från DIGICs kreditgivare och ungerska departementet för innovation och teknologi.

[1] Förvärvat genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att ingå i den operativa koncernen Saber Interactive.

2021

Embracer Group förvärvar Shiver Entertainment

Embracer Group AB (“Embracer”) har, genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc., förvärvat 100% av aktierna i USA-baserade Shiver Entertainment Inc. (”Shiver”) från dess grundare. Shiver är en spelutvecklingsstudio som grundades av industriveteranerna John Schappert och Jason Andersen. Genom förvärvet adderar Embracer ett talangfullt team som består av nästan 20 personer som fokuserar på spelutveckling, samutveckling och porting projekt över olika plattformar och genrer.

2021

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Perfect World Entertainment

Embracer Group AB (”Embracer”), har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Perfect World North America Corporation och Perfect World Publishing B.V. (tillsammans ”Perfect World Entertainment” eller “PWE”)[1], från Perfect World Europe B.V. (“Perfect World”). PWE är en spelutvecklare och förläggare av PC- och konsolspel och inkluderar PWE Publishing och Cryptic Studios. Genom förvärvet adderas totalt 237 anställda. Köpeskillingen består av en engångsbetalning om 125 MUSD varav 60 MUSD betalas kontant och 65 MUSD betalas genom B-aktier i Embracer med förbehåll för justeringar i samband med förvärvets slutförande. Köpeskillingen på kassafri basis uppgår till 103 MUSD.

[1] Förvärvas av Embracer och kommer utgöra en del av Gearbox Entertainments operativa koncern.

2021

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 januari 2022 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Asmodee kl 08.15 CET

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av dagens pressmeddelande med rubriken ”Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen”.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.