Pressmeddelande • augusti 5, 2021 • 06:00

Embracer ingår avtal om att förvärva CrazyLabs

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB ("Embracer")[1], har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i CrazyLabs Ltd. ("CrazyLabs") från de befintliga ägarna. CrazyLabs är baserade i Israel och är förläggare och utvecklare av det framgångsrika mobilspelet Super Stylist och andra långvariga spel inom segmenten casual och lifestyle role playing. Därutöver är CrazyLabs en av de främsta förläggarna inom segmentet hyper-casual. CrazyLabs var den tredje mest nerladdade förläggaren av mobilspel under 2020 med över 4,5 miljarder nerladdningar och över 110 miljoner månatliga aktiva användare. CrazyLabs kommer att stärka Embracers förlagskapacitet inom mobilspel, addera skala och skapa ytterligare förvärvsmöjligheter. Genomförande av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive konkurrensprövning. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår.

"CrazyLabs är precis den typen av företag som Embracer vill gå samman med. Sagi och teamet är väldigt talangfulla, drivna och långsiktiga. I över ett årtionde har de framgångsrikt visat att de kan anpassa sig och lyckas i en ständigt föränderlig miljö av mobilspel. CrazyLabs har en intressant tillväxtplan och deras förläggarkunskaper kommer ytterligare stärka det mobila ekosystemet inom Embracer.", säger Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB

Bakgrund och motiv

CrazyLabs är en framgångsrik förläggare och utvecklare av mobilspel inom segmenten casual och lifestyle role playing. CrazyLabs hade tredje mest nerladdningar av alla mobilspelförlag under 2020 och det mest nerladdade spelet under 2020, Super Stylist. CrazyLabs grundades 2010 av bland annat VD:n Sagi Schliesser. Bolaget har över 300 fulltidsekvivalenter i Israel, Kina, Makedonien, Tyskland och Ukraina. Därutöver har bolaget ett globalt nätverk av utvecklare i så kallade acceleratorer, "CrazyHubs", i Indien, Serbien, Polen, Turkiet och Sydafrika med målsättningen att expandera bolagets globala närvaro och knyta till sig kreativa talanger runt om i världen. CrazyLabs anlitar flera hundra externa hyper-casual studios som bistår CrazyLabs med koncept, i testning och med utveckling av deras produkter.

CrazyLabs inledde sin resa under namnet TabTale och fokuserade då på undervisningsspel för barn, men har under senare år haft framgång med spel inom casual, lifestyle, och hyper-casual-segmenten och ändrade sitt namn till CrazyLabs. Bolaget har skapat en egen förlagsprocess och infrastruktur som gör att bolaget kan testa och förfina spelen och marknadspotentialen tidigt i produktcykeln. Detta har medfört att CrazyLabs kan skapa en mycket hållbar och lönsam casual-verksamhet samt en snabbt växande hyper-casual-verksamhet parallellt. CrazyLabs spel engagerar över 110 miljoner användare varje månad, 12 miljoner användare dagligen, och har mer än 4,5 miljarder nerladdningar. CrazyLabs visade bruttointäkter om 152,9 MUSD för perioden juli 2020-juni 2021.

Inom segmenten casual och livsstilrollspel fokuserar CrazyLabs på en underbetjänad kvinnlig demografi. Flera av spelen kombinerar licensierad IP från ledande varumärken. Den största titeln i detta diversifierade segment är Super Stylist, det mest nerladdade fashion-spelet under 2020, med över 60 miljoner nerladdningar. CrazyLabs har även två casual-titlar under utveckling.

Inom segmentet hyper-casual har CrazyLabs blivit en ledande förläggare för indiespel-utvecklare som söker en stark förlagspartner. Exempel på titlar från CrazyLabs framgångsrika hyper-casual-portfölj inkluderar "Tie Dye", "ASMR Slicing", "Acrylic Nails", "Phone Case DIY", "Dentist Bling" och "I Can Paint", över 70 procent av hyper casual-titlarna som lanserades 2020 nådde mer än 20 miljoner nerladdningar under deras första tolv månader. Tillsammans har CrazyLabs hyper-casual-segment nått över 480 miljoner nerladdningar under 2020.

"I dessa spännande tider för mobilspel är vi väldigt glada över att gå samman med hela Embracer familjen och i synnerhet DECA Group. Vi är säkra på at detta är ett steg framåt för CrazyLabs på vår resa till att bli den främsta förläggaren och utvecklaren inom casual och hyper-casual-segment och vi ser väldigt mycket fram emot vad som komma ska" säger Sagi Schliesser, VD CrazyLabs Ltd

CrazyLabs kommer att verka som en oberoende företagsgrupp under DECA Games och fortsätta som förläggare och utvecklare och utveckla spel från interna studios och externa partners. Genom förvärvet av CrazyLabs ökar Embracer avsevärt sin mobila verksamhet både avseende intäkter men också publik. CrazyLabs kommer med ett team om över 300 fulltidsekvivalenter, ett stort globalt nätverk av utvecklare, bevisad förlags- och UA-expertis över flera genrer och en robust förlagsinfrastruktur. Embracer Group får även ytterligare en stark plattform för framtida studio- och tillgångsförvärv, etablerar närvaro i den talangfyllda Israeliska regionen och får ytterligare potential för fler synergier inom förlagsverksamhet och marknadsföring för Embracers övriga mobilspelsföretag.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren. Köpeskillingen utgörs av en initial del vilken består av en blandning av kontanter och nyemitterade B-aktier i Embracer. Nuvarande ledning kommer kvarstå i sina nuvarande roller och får incitament genom tilläggsköpeskillingar som sträcker sig över åtta år. Transaktionen är i enlighet med tidigare Embracer-transaktioner.

Slutförande av transaktionen

Slutförande av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive konkurrensprövning. Avtal ingicks den 27 juli 2021 och slutförandet av transaktionen förväntas under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Herzog Fox & Neeman agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

Aream & Co agerar finansiell rådgivare och Meitar agerar legal rådgivare till säljarna och CrazyLabs.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Ken Go, VD DECA Games

Tel: +49 30 922 866 83

E-mail: ken@decagames.com

Sagi Schliesser

E-mail: sagis@crazylabs.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: https://www.embracer.com

Webcast presentation för investerare, analytiker och media

Representanter från Embracer Group och CrazyLabs kommer att delta i en webcast-presentation idag klockan 09.00 CET. Inbjudan och detaljer for deltagande vid presentationen kommer att skickas ut i en separat pressrelease.

[1] Förvärvas genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 1 AB och kommer att vara en del av DECA Games

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.