Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0013121589

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 30 JUNI 2020

Namn A-aktier B-aktier Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 19 504 401 88 571 196 29,03 42,15
S3D Media Inc 2) 6 399 137 33 961 661 10,84 14,56
Swedbank Robur Fonder 0 26 099 738 7,01 3,88
Erik Stenberg genom bolag 3) 4 223 172 19 177 800 6,28 9,13
Handelsbanken Fonder 0 19 653 245 5,28 2,92
Didner & Gerge Fonder 0 11 610 769 3,12 1,73
Första AP-fonden 0 8 369 760 2,25 1,24
Mikael Brodéngenom bolag 4) 1 450 134 6 585 189 2,16 3,13
Andra AP-fonden 0 4 778 738 1,28 0,71
ODIN Fonder 0 4 586 000 1,23 0,68
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 0 3 820 004 1,23 0,69
ALB S.r.l 0 3 801 969 1,02 0,56
Avanza Pension 0 3 787 074 1,02 0,56
TIN Fonder 0 3 653 487 0,98 0,54
Klemens Kreuzer 5) 605 352 2 748 963 0,90 1,31
Livförsäkringsbolaget Skandia 0 3 305 050 0,89 0,49
Janus Henderson Investors 0 2 812 447 0,76 0,42
Futur Pension 0 2 765 962 0,74 0,41
Martin Larsson (Chalex AB) 0 2 561 097 0,69 0,38
Reinhard Pollice genom bolag 6) 347 043 1 966 572 0,62 0,81
Danske Invest (Lux) 0 2 273 000 0,61 0,34
Highclere International Investors LLP 0 2 202 089 0,59 0,33
Länsförsäkringar Fonder 0 2 071 064 0,56 0,31
Pelle Lundborg genom bolag 7) 869 898 1 099 649 0,53 1,46
BlackRock 0 1 992 600 0,52 0,30
Skandia Fonder 0 1 921 850 0,52 0,29
Allianz Global Investors 0 1 346 000 0,36 0,20
Nordnet Pensionsförsäkring 0 1 343 394 0,36 0,20
Naventi Fonder 0 1 251 394 0,34 0,19
Anton Westbergh genom bolag 8) 0 1 206 333 0,32 0,18
Koch Media Holding GmbH 9) 0 1 127 928 0,30 0,17
JP Morgan Asset Management 0 1 119 009 0,30 0,17
Sensor Fonder 0 1 101 092 0,30 0,16
AFA Försäkring 0 1 096 744 0,29 0,16
Aktia Asset Management 0 1 048 132 0,28 0,16
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 1 015 403 0,27 0,15
Fondita Fonder 0 920 000 0,25 0,14
RAM Rational Asset Management 0 827 906 0,23 0,13
Amundi 0 843 014 0,23 0,13
DNB Fonder 0 785 132 0,21 0,12
Totalt topp 40 33 399 137 281 208 454 84,69 91,54
Övriga 0 57 744 964 15,31 8,46
Totalt 33 399 137 338 953 418 100,00 100,00
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) S3D Media Inc, controlled to 100% by Matthew Karch, Co-founder and CEO and Andrey Iones Co-founder and COO, Saber Interactive.
3) Xagonus AB, controlled to 100% by deputy Group CEO Erik Stenberg.
4) CMB Holding AB, controlled to 100% by Mikael Brodén, Co-founder of Embracer Group.
5) Gerado AB, controlled to 100% by Klemens Kreuzer, MD THQ Nordic GmbH.
6) Gigalomaniac Holding AB, controlled to 100% by Reinhard Pollice, Director of Business Development and Production, THQ Nordic GmbH.
7) Lumarisimo AB, controlled by Pelle Lundborg with family, co-founder of Embracer Group.
8) Inwestbergh AB’s controlled to 100% by Anton Westbergh, founder and CEO, Coffee Stain.
9) Koch Media Holding GmbH (previously the Parent Company of the Koch Media Group), owned partly by Klemens Kundratitz, CEO and Co-Founder of the Koch Media Group.

Källa: Monitor från Modular Finance

Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive och DECA Games. Koncernen har 43 interna studios och fler än 4000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.