Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0013121589

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 31 DECEMBER 2019

Namn A-aktier B-aktier Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 19 504 401 88 571 196 34,65 51,11
Swedbank Robur Fonder 26 510 390 8,5 4,78
Erik Stenberg genom bolag 2) 4 223 172 19 177 800 7,5 11,07
Handelsbanken Fonder 20 800 843 6,67 3,75
Första AP-fonden 14 820 960 4,75 2,67
Didner & Gerge Fonder 11 526 089 3,7 2,08
Mikael Brodén genom bolag 3) 1 450 134 6 585 189 2,58 3,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 4 417 000 1,42 0,8
ODIN Fonder 4 000 000 1,28 0,72
Avanza Pension 3 815 743 1,22 0,69
Danica Pension 3 815 195 1,22 0,69
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 3 803 994 1,22 0,69
Luisa Bixio 4) 3 801 969 1,22 0,68
Klemens Kreuzer genom bolag 5) 605 352 2 748 963 1,07 1,59
Andra AP-fonden 3 166 569 1,02 0,57
Martin Larsson (Chalex AB) 2 689 097 0,86 0,48
Reinhard Pollice genom bolag 6) 347 043 1 966 572 0,74 0,98
BlackRock 2 037 555 0,65 0,37
Pelle Lundborg med familj genom bolag 7) 869 898 1 087 259 0,63 1,76
Rolf Lundström 1 825 000 0,59 0,33
Skandia Fonder 1 813 195 0,58 0,33
TIN Fonder 1 790 000 0,57 0,32
Länsförsäkringar Fonder 1 630 545 0,52 0,29
RAM Rational Asset Management 1 608 723 0,52 0,29
Anton Westbergh 8) 1 600 311 0,51 0,29
Danske Invest Fonder 1 523 685 0,49 0,27
Aktia Asset Management 1 148 132 0,37 0,21
Koch Media Holding GmbH 9) 1 127 928 0,36 0,2
Sensor Fonder 1 081 353 0,35 0,19
American Century Investment Management 1 062 002 0,34 0,19
Janus Henderson Investors 1 028 339 0,33 0,19
Nordnet Pensionsförsäkring 979 991 0,31 0,18
Fondita Fonder 920 000 0,29 0,17
Knutsson Holdings AB 900 000 0,29 0,16
Michael Knutsson 900 000 0,29 0,16
Svenska Handelsbanken AB for PB 878 861 0,28 0,16
Allianz Global Investors 747 000 0,24 0,13
Handelsbanken Liv Försäkring AB 734 744 0,24 0,13
Delaware Investments 713 873 0,23 0,13
Vedtraven Finans AB 648 093 0,21 0,12
TOPP 40 27 000 000 250 004 158 88,81 93,71
ÖVRIGA 0 35 063 040 11,19 6,29
TOTALT 27 000 000 285 067 198 100 100
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB som ägs till 100% av vice Koncernchef Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare Embracer Group.
4) ALB S.r.l. som ägs till 100% av Luisa Bixio, grundare och VD, Milestone.
5) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
6) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH.
7) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare Embracer Group, med familj.
8) Inwestbergh AB som ägs till 100% av Anton Westbergh, grundare och VD, Coffee Stain.
9) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderföretag i Koch Media-koncernen), delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Källa: Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Monitor från Modular Finance, Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 150 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fyra operativa koncernerna: Koch Media GmbH/Deep Silver, THQ Nordic GmbH, Coffee Stain AB och Amplifier Game Invest AB. Koncernen har 26 interna studios och fler än 3000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.