Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0009241706

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2019

Namn A-aktier B-aktier Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 6 501 467 29 523 732 34,65 51,11
Swedbank Robur Fonder 9 316 268 8,96 5,04
Erik Stenberg genom bolag 2) 1 407 724 6 392 600 7,5 11,07
Handelsbanken Fonder 5 920 277 5,7 3,2
Didner & Gerge Fonder 3 374 740 3,25 1,82
Första AP-fonden 3 140 934 3,02 1,7
Mikael Brodén genom bolag 3) 483 378 2 195 063 2,58 3,8
SEB Fonder 2 138 603 2,06 1,16
Familjen Olsson med stiftelse 1 760 000 1,69 0,95
Livförsäkringsbolaget Skandia 1 593 879 1,53 0,86
Luisa Bixio 4) 1 267 323 1,22 0,69
Avanza Pension 1 145 621 1,1 0,62
Klemens Kreuzer genom bolag 5) 201 784 916 321 1,08 1,59
ODIN Fonder 1 000 000 0,96 0,54
Andra AP-fonden 919 000 0,88 0,5
Martin Larsson 899 699 0,87 0,49
Pelle Lundborg med familj genom bolag 6) 289 966 516 760 0,78 1,85
Reinhard Pollice genom bolag 7) 115 681 655 524 0,74 0,98
Skandia Fonder 648 990 0,62 0,35
BlackRock 627 947 0,6 0,34
Rolf Lundström 600 000 0,58 0,32
RAM Rational Asset Management 536 241 0,52 0,29
Anton Westbergh 8) 533 437 0,51 0,29
Danske Invest Fonder 432 895 0,42 0,23
TIN Fonder 410 000 0,39 0,22
Koch Media Holding GmbH 9) 375 976 0,37 0,2
Sensor Fonder 360 451 0,35 0,19
Aktia Asset Management 343 530 0,33 0,19
Nordnet Pensionsförsäkring 315 734 0,3 0,17
Knutsson Holdings AB 300 000 0,29 0,16
Michael Knutsson 300 000 0,29 0,16
Svenska Handelsbanken AB for PB 295 074 0,28 0,16
Meme Addict AB 293 185 0,28 0,16
Spelfisken AB 293 185 0,28 0,16
Amyril AB 293 185 0,28 0,16
Grillus Janus Invest AB 293 185 0,28 0,16
Hippies With Attitude AB 293 185 0,28 0,16
Long Name Holding AB 293 185 0,28 0,16
Stefan Spel & Bry AB 293 185 0,28 0,16
Vedtraven Finans AB 293 185 0,28 0,16
TOPP 40 9 000 000 81 102 099 86,69 92,51
ÖVRIGA 0 13 866 246 13,31 7,49
TOTALT 9 000 000 94 968 345 100 100
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB som ägs till 100% av vice Koncernchef Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare Embracer Group.
4) ALB S.r.l. som ägs till 100% av Luisa Bixio, grundare och VD, Milestone.
5) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
6) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare Embracer Group, med familj.
7) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH.
8) Inwestbergh AB som ägs till 100% av Anton Westbergh, grundare och VD, Coffee Stain.
9) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderföretag i Koch Media-koncernen), delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Källa: Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Monitor från Modular Finance, Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna: Koch Media GmbH/Deep Silver, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. Koncernen har 19 interna studios och fler än 3000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.