Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0013121589

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 31 MARS 2020

Namn A-aktier B-aktier Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 19 504 401 88 571 196 34,63 51,1
Swedbank Robur Fonder 23 873 624 7,65 4,3
Erik Stenberg genom bolag 2) 4 223 172 19 177 800 7,5 11,06
Handelsbanken Fonder 20 734 867 6,65 3,74
Första AP-fonden 12 750 960 4,09 2,3
Didner & Gerge Fonder 10 945 212 3,51 1,97
Mikael Brodén genom bolag 3) 1 450 134 6 585 189 2,57 3,8
Andra AP-fonden 4 933 738 1,58 0,89
Livförsäkringsbolaget Skandia 4 416 340 1,42 0,8
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 3 820 004 1,23 0,69
Luisa Bixio 4) 3 801 969 1,22 0,69
ODIN Fonder 3 650 000 1,17 0,66
Klemens Kreuzer genom bolag 5) 605 352 2 748 963 1,08 1,59
Avanza Pension 3 223 471 1,03 0,58
Futur Pension 2 719 181 0,87 0,49
Martin Larsson (Chalex AB) 2 618 097 0,84 0,47
TIN Fonder 2 495 666 0,8 0,45
Reinhard Pollice genom bolag 6) 347 043 1 966 572 0,74 0,98
Danske Invest (Lux) 2 185 000 0,7 0,39
BlackRock 2 087 350 0,67 0,38
Pelle Lundborg med familj genom bolag 7) 869 898 1 087 259 0,63 1,76
Länsförsäkringar Fonder 1 875 807 0,6 0,34
Skandia Fonder 1 813 195 0,58 0,33
RAM Rational Asset Management 1 608 723 0,52 0,29
American Century Investment Management 1 289 920 0,41 0,23
Anton Westbergh 8) 1 206 333 0,39 0,22
Aktia Asset Management 1 148 132 0,37 0,21
Koch Media Holding GmbH 9) 1 127 928 0,36 0,2
Sensor Fonder 1 101 092 0,35 0,2
Naventi Fonder 1 079 834 0,35 0,19
Svenska Handelsbanken AB for PB 1 007 053 0,32 0,18
Nordnet Pensionsförsäkring 903 730 0,29 0,16
Fondita Fonder 870 000 0,28 0,16
Janus Henderson Investors 842 443 0,27 0,15
Michael Knutsson 800 000 0,26 0,14
JP Morgan Asset Management 756 397 0,24 0,14
Allianz Global Investors 747 000 0,24 0,13
Vedtraven Finans AB 648 093 0,21 0,12
Metzler 630 800 0,2 0,11
Nordea Funds (Lux) 522 956 0,17 0,09
TOPP 40 27 000 000 244 371 894 86,98 92,68
ÖVRIGA 0 40 695 304 13,02 7,32
TOTALT 27 000 000 285 067 198 100 100
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB som ägs till 100% av vice Koncernchef Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare Embracer Group.
4) ALB S.r.l. som ägs till 100% av Luisa Bixio, grundare och VD, Milestone.
5) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
6) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH.
7) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare Embracer Group, med familj.
8) Inwestbergh AB som ägs till 100% av Anton Westbergh, grundare och VD, Coffee Stain.
9) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderföretag i Koch Media-koncernen), delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Källa: Monitor från Modular Finance

Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.