Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0016828511

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

STÖRSTA ÄGARE PER 31 DECEMBER 2021

ÄgareA-aktierB-aktierTotalKapitalRöster
Lars Wingefors AB52 260 204210 238 330262 498 53424,21%43,48%
Matthew Karch och Andrey Iones12 798 27470 772 44083 570 7147,71%11,79%
Swedbank Robur Fonder65,324,16065,324,1606,02%3,88%
Founders/Management Easybrain65 037 96865 037 9686,00%3,86%
Canada Pension Plan Investment Board (CPP)54,753,94654,753,9465,05%3,25%
Didner & Gerge Fonder30 079 57230 079 5722,77%2,77%
ODIN Fonder24 985 95324 985 9532,30%1,48%
Alecta Pensionsförsäkring22 870 00022 870 0002,11%1,36%
Handelsbanken Fonder22 296 03522 296 0352,06%1,32%
AMF Pension & Fonder20 000 00020 000 0001,82%1,17%
Totalt top 1065 058 478586 358 404651 416 88260,05%74,36%
Övriga1 739 796431 192 439432 932 23539,95%25,64%
Totalt66 798 2741 017 550 8431 084 349 117100%100%

Källa: Monitor från Modular Finance

Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.