Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0016828511

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största ägare per 30 september 2022

ÄgareA-aktierB-aktierTotalKapitalRöster
Lars Wingefors AB52 260 204210 238 330262 498 53421,16%39,79%
Savvy Gaming Group99 884 02499 884 0248,05%5,42%
S3D Media Inc12 798 27470 772 44083 570 7146,74%10,79%
Swedbank Robur Fonder67 449 03867 449 0385,44%3,66%
Grundare/ledning Easybrain65 037 96865 037 9685,24%3,53%
Canada Pension Plan Investment Board (CPP)43 595 33343 595 3333,51%2,37%
PAI Partners39 044 57139 044 5713,15%2,12%
Alecta Pensionsförsäkring34 385 00034 385 0002,77%1,87%
Didner & Gerge Fonder28 361 48728 361 4872,29%1,54%
Handelsbanken Fonder25 518 34825 518 3482,06%1,39%
Totalt top 1065 058 478684 286 539749 345 01760,40%72,47%
Övriga1 739 796490 274 398492 014 19439,60%27,53%
Totalt66 798 2741 173 855 6571 240 653 931100%100%

Källa: Monitor från Modular Finance

Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 131 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.