Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0009241706

Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 30 JUNI 2019
Namn A-aktier B-aktier Andel
kapital, %
Andel
röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 6.501.467 29.523.732 35.12 51.50
Swedbank Robur Fonder 9.316.268 9.08 5.08
Erik Stenberg genom bolag 2) 1.407.724 6.392.600 7.61 11.15
Handelsbanken Fonder 6.124.283 5.97 3.34
Mikael Brodén genom bolag 3) 483.378 2.195.063 2.61 3.83
Första AP-fonden 2.385.263 2.33 1.3
Didner & Gerge Fonder 2.284.876 2.23 1.24
Familjen Olsson med stiftelse 2.200.000 2.15 1.20
SEB Fonder 2.089.019 2.03 1.13
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.912.184 1.86 1.04
Avanza Pension 1.212.849 1.18 0.66
Klemens Kreuzer genom bolag 4) 201.784 916.321 1.09 1.60
ODIN Fonder 1.000.000 0.97 0.54
Andra AP-fonden 919.000 0.90 0.50
Martin Larsson 899.699 0.88 0.49
Capital Group 875.000 0.85 0.48
Pelle Lundborg with family genom bolag 5) 289.966 516.760 0.79 1.86
Reinhard Pollice genom bolag 6) 115.681 655.524 0.75 0.99
Skandia Fonder 733.581 0.72 0.40
Rolf Lundström 650.000 0.63 0.35
BlackRock 606.125 0.59 0.33
RAM Rational Asset Management 536.241 0.52 0.29
Inwestbergh AB 533.437 0.52 0.29
Chahine Capital 412.096 0.4 0.22
Koch Media Holding GmbH 7) 375.976 0.37 0.20
Sensor Fonder 360.451 0.35 0.20
TIN fonder 360.000 0.35 0.20
Länsförsäkringar Fonder 301.912 0.29 0.16
Knutsson Holdings AB 300.000 0.29 0.16
Michael Knutsson 300.000 0.29 0.16
Aktia Asset Management 299.530 0.29 0.16
Svenska Handelsbanken AB for PB 293.526 0.29 0.16
Meme Addict AB 293.185 0.29 0.16
Spelfisken AB 293.185 0.29 0.16
Amyril AB 293.185 0.29 0.16
Grillus Janus Invest AB 293.185 0.29 0.16
Vedtraven Finans AB 293.185 0.29 0.16
Hippies With Attitude AB 293.185 0.29 0.16
Long Name Holding AB 293.185 0.29 0.16
Stefan Spel & Bry AB 293.185 0.29 0.16
TOTALT TOPP 40 9.000.000 79.332.426 86.1 92.2
ÖVRIGA 0 14.235.548 13.9 7.8
TOTALT 9.000.000 93.567.974 100.0 100.0
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors
2) Xagonus AB som ägs till 100% av vice Koncernchef Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare THQ Nordic
4) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
5) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare THQ Nordic, med familj.
6) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH
7) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media-koncernen), delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Aktieinformation

Källa: Monitor från Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Vinstutdelning

Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Embracer Group förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest med flera.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios och 2800 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.