Aktieinformation

Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0016828511

Bolagets B-aktie är noterad på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm

Största ägare per 30 september 2022

ÄgareA-aktierB-aktierTotalKapitalRöster
Lars Wingefors AB52 260 204210 238 330262 498 53420,85%39,40%
Savvy Gaming Group99 884 02499 884 0247,94%5,37%
S3D Media Inc12 798 27470 772 44083 570 7146,64%10,69%
Swedbank Robur Fonder64 406 13764 406 1375,12%3,46%
Grundare/ledning Easybrain56 079 43756 079 4374,46%3,02%
Canada Pension Plan Investment Board (CPP)43 595 33343 595 3333,46%2,34%
PAI Partners39 044 57139 044 5713,10%2,10%
Alecta Pensionsförsäkring39 214 00039 214 0003,12%2,11%
Didner & Gerge Fonder32 586 82232 586 8222,59%1,75%
Handelsbanken Fonder27 264 80127 264 8012,17%1,47%
Totalt top 1065 058 478683 085 895748 144 37359,44%71,70%
Övriga1 739 796508 873 789510 613 58540,56%28,30%
Totalt66 798 2741 191 959 6841 258 757 958100%100%

Källa: Monitor från Modular Finance

Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.

Utdelningspolicy

För att stödja värdeskapande avser Embracer Group att investera sina vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv. Utbetalningen av kapital till aktieägarna ska anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos. Koncernen har 134 interna studios och fler än 16 243 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.