Analytiker och Estimat

Estimaten som presenteras levereras från Modular Finance och är baserade på förutsägelser som är gjorda av analytiker som följer Embracer Group.
Vi vill uppmärksamma att dessa analytikers estimat, prognoser eller åsikter inte representerar Embracer Group eller dess företagsledning. Embracer Group kan därför inte garantera och inte heller ta ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad.

Analytiker
A = Actual, E = Estimates

Årsvisa estimat

Nyckeltal koncernen
A = Actual, E = Estimates
Nettoomsättning per segment
A = Actual, E = Estimates
Justerad EBIT per segment
A = Actual, E = Estimates

Kvartalsvisa estimat

Nyckeltal koncernen
A = Actual, E = Estimates
Nettoomsättning per segment
A = Actual, E = Estimates
Justerad EBIT per segment
A = Actual, E = Estimates
Ladda ned estimat

Kommentar

Estimat uppdateras löpande av Modular Finance.
Konsensusestimaten visar medianvärdet.

Kontakt

IR@embracer.com

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.