Visselblåsning

Vi vill göra rätt – vår visselblåsarfunktion

Embracer Group uppmuntrar medarbetare, affärspartners, leverantörer och andra externa kontakter, att meddela oss om de identifierat ett allvarligt problem eller hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption, trakasserier eller liknande oegentligheter inom koncernens verksamhet. Embracer Groups medarbetare och även tredje parter har en viktig roll i att slå larm om de misstänker något som strider mot Embracer Group’s Code of Conduct/ Supplier Code of Conduct och övriga policys samt lagar och regler. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

I första hand uppmanas visselblåsaren att vända sig till sin lokala kontaktperson på Embracer eller om visselblåsaren är en medarbetare till sin lokala chef eller HR-ansvarig/ lokala Compliance Officer, alternativt till följande person på Embracer Group:

Ian Gulam, Chief of Staff, Legal & Governance
tel: +46 72 857 70 17, e-post: ian.gulam@embracer.com

Övriga anmälare bör rapportera direkt via kommunikationskanalen. För att säkerställa att samtliga misstankar lyfts tillhandahåller Embracer en säker kanal för anonym rapportering. Kanalen tillhandahålls av en extern aktör, WhistleB och är inte spårbar. Rapportering genom den anonyma kanalen görs genom att en anmälan lämnas på följande hemsida, report.whistleb.com/sv/embracer

De av Embracer Group utsedda personerna ansvarig för ärendehantering av inkommande visselblåsarärenden till Embracers globala rapporteringskanal är:

Ian Gulam, Chief of Staff, Legal & Governance
Tel +46 72 857 70 17, e-post: ian.gulam@embracer.com

Atieh Jardenäs, Head of Governance & Compliance Legal
Tel +46 70 694 44 49, e-post: atieh.jardenas-riazi@embracer.com

Här hittar du mera information om tjänsten:

Anklagelser om oegentligheter hanteras och utreds i enlighet med av Embracer, vid var tid, fastställda riktlinjer för visselblåsartjänsten.

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”
-WhistleB

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.