Visselblåsning

Uppmuntra medarbetare att vidta åtgärder mot alla överträdelser av Embracer Groups uppförandekod

Embracer förlitar sig på medarbetarnas samarbete om de bevittnar allvarliga överträdelser. Embracer uppmuntrar uttryckligen de anställda att vända sig till chefer och/eller compliance officer-funktionen om de upptäcker något beteende som strider mot uppförandekoden. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering och har en stark tro på mångfald och integration.

Vi strävar efter öppenhet och hög affärsmoral. Därför ligger det i bolagets intresse att överträdelser mot uppförandekoden uppmärksammas. Om det rör sig om känsliga frågor eller allvarliga avvikelser från vår uppförandekod uppmanar vi våra anställda att rapportera misstänkta överträdelser vår externa visselblåsartjänst (Whistle B).

Göra det rätta

Vi skyddar rätten till anonymitet när någon använder vår visselblåsartjänst. När någon rapporterar via Whistle B krävs inga bevis, men rapporterna måste göras i god tro. Meddelanden som tas emot via vår visselblåsarkanal är begränsad till utsedda personer på Embracer Group AB (moderbolaget) med befogenhet att hantera sådana ärenden. Deras åtgärder loggas och förfrågningar är konfidentiella.

För mer information och för att rapportera, besök:
report.whistleb.com/en/embracer

Riktlinjer för visselblåsning på Embracer.

Filmer som beskriver hur systemet fungerar finns här: https://whistleb.com/the-service/intro/

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 15 500 medarbetare i fler än 40 länder.