Styrelse & Utskott

Styrelse

Kicki Wallje-Lund Styrelseordförande kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi
Lars Wingefors Medgrundare och VD +46 54 53 56 01 lars.wingefors@embracer.com Biografi
Erik Stenberg Medgrundare och styrelseledamot Biografi
Jacob Jonmyren Styrelseledamot Biografi
David Gardner Styrelseledamot Biografi
Matthew Karch Medgrundare och VD, Saber Interactive och styrelseledamot Biografi
Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi

Revisions- och hållbarhetsutskott

Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi
Kicki Wallje-Lund Styrelseordförande kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi
Jacob Jonmyren Styrelseledamot Biografi

Ersättningsutskott

Jacob Jonmyren Styrelseledamot Biografi
Kicki Wallje-Lund Styrelseordförande kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi
David Gardner Styrelseledamot Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.