Styrelse & Utskott

Styrelse

Kicki Wallje-Lund Chairman of the Board kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi
Lars Wingefors Founder & CEO +46 54 53 56 01 lars.wingefors@embracer.com Biografi
Erik Stenberg Board member Biografi
Jacob Jonmyren Board member Biografi
David Gardner Board member Biografi
Matthew Karch CEO, Co-founder of Saber Interactive & Board member Biografi
Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi

Revisions- och hållbarhetsutskott

Jacob Jonmyren Board member Biografi
Kicki Wallje-Lund Chairman of the Board kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi
Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi

Ersättningsutskott

David Gardner Board member Biografi
Jacob Jonmyren Board member Biografi
Kicki Wallje-Lund Chairman of the Board kicki.wallje-lund@embracer.com Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Stay updated and subscribe to press releases and financial information from Embracer Group.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Freemode. Koncernen har 130 interna studios och fler än 14 900 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.