Styrelse & Utskott

Styrelse

Kicki Wallje-Lund Styrelseordförande Biografi
Lars Wingefors Medgrundare och VD Biografi
Jacob Jonmyren Styrelseledamot Biografi
David Gardner Styrelseledamot Biografi
Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi
Yasmina Brihi Styrelseledamot Biografi
Bernt Ingman Styrelseledamot Biografi
Cecilia Qvist Styrelseledamot Biografi

Revisions- och hållbarhetsutskott

Bernt Ingman Styrelseledamot Biografi
Jacob Jonmyren Styrelseledamot Biografi
Kicki Wallje-Lund Styrelseordförande Biografi

Ersättningsutskott

Cecilia Driving Styrelseledamot Biografi
David Gardner Styrelseledamot Biografi
Yasmina Brihi Styrelseledamot Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.