Rättvisa, tillförlitlighet och öppenhet – våra vägledande principer

Uppförandekod

Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Embracers uppförandekod är baserad på företagets gemensamma värderingar, lagar och olika internationella riktlinjer. Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Läs hela uppförandekoden Code of Conduct

Vid eventuella frågor som rör uppförandekoden, kontakta compliance@embracer.com

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.