Rättvisa, tillförlitlighet och öppenhet – våra vägledande principer

Uppförandekod

Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Embracers uppförandekod är baserad på företagets gemensamma värderingar, lagar och olika internationella riktlinjer. Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Läs hela uppförandekoden Code of Conduct

Vi förtydligar våra värderingar och principer genom att förvandla vår uppförandekod till en serie lekfulla berättelser inspirerade av retrospel. Ta en titt!

thecode.embracer.com

Vid eventuella frågor som rör uppförandekoden, kontakta compliance@embracer.com

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Stay updated and subscribe to press releases and financial information from Embracer Group.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Freemode. Koncernen har 130 interna studios och fler än 14 900 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.