Rättvisa, tillförlitlighet och öppenhet – våra vägledande principer

Uppförandekod

Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Embracers uppförandekod är baserad på företagets gemensamma värderingar, lagar och olika internationella riktlinjer. Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Läs hela uppförandekoden

Vid eventuella frågor som rör uppförandekoden, kontakta compliance@embracer.com

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.