Ledande befattningshavare

Lars Wingefors Medgrundare och VD +46 54 53 56 01 lars.wingefors@embracer.com Biografi
Ian Gulam Chief of Staff, Legal & Governance ian.gulam@embracer.com Biografi
Johan Ekström Group CFO and Deputy CEO +46 54 53 56 02 johan.ekstrom@embracer.com Biografi
Careen Yapp Chief Strategic Partnerships Officer careen.yapp@embracer.com Biografi

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.