Smarter Business – Vårt hållbarhetsramverk

Great People, Solid Work & Our Planet

Vi foksuerar på att skapa långsiktigt värde genom våra tre pelare, Great People, Solid Work and Our Planet. 

Det är vårt gemensamma synssätt och hållbarhetsarbete på gruppnivå. De tre fokusområdena har en nära koppling till vår affärsverksamhet och bidrar till att skapa faktiska resultat för våra intressenter. Affärsetik och regelefterlevnad är basen för vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsfrågor ingår som en del i vår bolagsövergripande styrningsmodell.

Vår tre hållbarhetspelare

GREAT PEOPLE

Medarbetarna är avgörande för vår fortsatta framgång. Vår ambition är att skapa ännu mer diversifierade och inkluderande arbetsplatser och en bättre balans mellan arbete och fritid.

Viktiga områden:

• Mångfald och inkludering i färdigheter och perspektiv
• Anställdas välmående
• Karriärsutveckling och kreativitet
• Samhällsengagemang

Läs mer

SOLID WORK

Vi vill skapa fantastiska spel och underhållning. Vår ambition är att skapa kvalitativt innehåll och stödja digitalt välbefinnande och tillgänglighet för alla användare av våra spel och underhållning.

Viktiga områden:

• Mångfald och inkludering i spel och underhållning
• Digitalt välbefinnande
• Tillgänglighet
• Engagemang i spelarvärlden
• Ansvarsfull marknadsföring

Läs mer

OUR PLANET

Genom att begränsa våra utsläpp och att investera i projekt som stödjer en övergång till hållbarhet kan vi minimera koncernens miljöpåverkan.

Viktiga områden:

• Minskade utsläpp av koldioxid
• Öka medvetenhet i branschen om miljöpåverkan
• Del av en rörelse som arbetar för en klimatneutral industri

Läs mer

Kontakt

Emma Ihre Head of Sustainability +46 54 53 56 28 emma.ihre@embracer.com
Karin Edner Karlsson Group Sustainability Manager karin.edner@embracer.com

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.