Smarter Business Framework


Solid Work

Vi vill skapa fantastiska spel och underhållning

Den övergripande ambitionen med Solid Work-pelaren är att erbjuda kvalitativt innehåll och att stödja digital hälsa och tillgänglighet för alla användare av våra spel och vår underhållning. För att bättre representera våra användare är ambitionen att utveckla och öka mångfald inom våra spel och annan underhållning. Genom solid marknadsföring och starkt samhällsengagemang leds och utvärderas marknadsföringsarbetet.

Mångfald och inkludering i spel och underhållning

Skapande av spel och underhållning som är inkluderande och är tillgängligt för alla är viktigt för oss inom spelutveckling, underhållning och andra produkter. För att säkerställa ansvarsfullt spelinnehåll har hälften av våra studios rutiner på plats för att adressera mångfald och inkludering i innehåll.

Digital hälsa

Digitalt välbefinnande är strävan efter en medveten och sund relation till teknik. För Embracer Group handlar digital hälsa om att ta ansvar för en sunt beteende i våra spel, i spelargrupper, forum och andra plattformar där våra spel diskuteras. Detta kan vara en utmaning ibland eftersom Embracer Group inte alltid är plattformsägare vilket ökar behovet av samarbete med andra aktörer och branschorganisationer. Embracer Group har nolltolerans för rasism, sexism och andra icke önskvärda beteenden, för att säkerställa att spel kan användas och är inkluderande för alla. För att minska negativt beteende i våra chattar och forum, har våra studios implementerat övervakning.

Tillgänglighet

Vi vill att alla människor ska kunna uppskatta våra spel. Tillgängliga spel kan hjälpa att begränsa social isolering, bygga inkluderande communitys och förbättra livskvaliteten för människor med funktionshinder. Genom implementering av adaptiv spelteknik, tillgängliggör koncernen spel för en större publik, vilket skapar glädje och inkludering och möjliggör för spelare med olika bakgrund och förmågor att spela med varandra. De olika behoven som adresseras inkluderar utmaningar som är fysiska, sociala och kognitiva.

Ansvarsfull marknadsföring och samhällsengagemang

Eftersom Embracer Group skapar spel och underhållning för hela samhället är ansvarsfull marknadsföring en prioritet, särskilt gällande gruppen barn och ungdomar. Vår marknadsföringspraxis är baserad på våra värderingar, lagar och regler, samt internationella riktlinjer. All marknadsföringsaktivitet övervakas och överträdelser av vår praxis hanteras. När inkludering och hälsosamt spelande ska adresseras är en viktig fråga hur vi ska kommunicera och behandla våra spelare för att skapa trygga spelargrupper. Vi har nolltolerans för rasism, sexism och annat önskat beteende för att säkerställa att spel är tillgängliga och inkluderande för alla.

Läs om Great People

Läs om Our Planet

/ Smarter Business – Vårt hållbarhetsramverk

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.