Organisation moderbolag

Moderbolag

Lars Wingefors Medgrundare och VD Biografi
Maria Lyrén Executive coordinator & PA to CEO +46 54 53 56 03 maria.lyren@embracer.com
Phil Rogers Deputy CEO
Interim Chief Strategy Officer
CEO, Crystal Dynamics - Eidos
Biografi
Johan Ekström Group CFO +46 54 53 56 02 johan.ekstrom@embracer.com Biografi
Ian Gulam Chief of Staff, Legal & Governance ian.gulam@embracer.com Biografi
Careen Yapp Chief Strategic Partnerships Officer careen.yapp@embracer.com Biografi
Müge Bouillon Deputy Group CFO
Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Emma Ihre Head of Sustainability +46 54 53 56 28 emma.ihre@embracer.com
Karin Edner Karlsson Group Sustainability Manager karin.edner@embracer.com
Ellinor Johansson HR Manager ellinor.johansson@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com
Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 arman.teimouri@embracer.com
Anna Orlander Head of M&A Legal
Atieh Jardenäs Head of Governance & Compliance Legal
Adam Weissbach Head of Commercial, Consumer & IP Legal
Martin Lindell Senior Advisor businessdevelopment@embracer.com
Erik Sunnerdahl Group Finance Director
Mattias Lidbeck Head of Business Control
Jakob Knoph Senior Business Controller
Johanna Säfströmer Group Business Controller
Gustav Leander Group Business Controller
Elvira Eråker Group Business Controller
Ulrica Frykemo Head of Financial Control
Angelica Hult Group Consolidation Manager
Emma Alexandersson Fridh Senior Group Accountant
Annie Axelsson Group Accountant
Henrietta Inghamn Linder Group Accountant
Carl Dahlen Group Accountant
Ulrica Svensson Group Accounting Specialist Financial Reports
Emma Brattström Gillblad Group Accountant Acquisitions
Jonas Bruun Head of Financial Services
Jenny Sandrehav Finance
Louise Martinsson Hagstrand Finance
Marlene Eriksson Finance
Martin Hogen Onboarding & Finance Development
Carl-Johan Alkstål Onboarding & Development
Ylva Lindsten Onboarding & Finance Development
Niklas Wassberg Finance integration, Onboarding & Finance Development
Anna Bokström Global Head of Tax
Arian Sparrfelt Senior Tax Manager
Avatar
Elin Andersson Senior Transfer Pricing and Tax Manager
Anna Lago Group Internal Control Coordinator
Joel Fjeld Head of Group Treasury
Linn Birnbo Cash Manager
Avatar
Hanna Stigers Treasury specialist
Karl Strandberg Graphic Design & Social Media Coordinator
Martine Kahlin Event & Communication Coordinator
Tomas Hedman Head of Privacy & AI Governance
Visar Lapashtica CISO
Andreas Wikström IT Security Manager
Robert Rowe Office Coordinator

Embracer Games Archive

David Boström CEO Embracer Games Archive david.bostrom@embracer.com
Thomas Sol Sunhede Acquisitions Manager
Natalia Kovalainen Chief Archivist
Jukka Kovalainen Technical Engineer & Process Leader
Mikel Rylander Archive Administrator

/ Om oss

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.