Pressmeddelande • april 22, 2024 • 07:01

Asmodee säkrar finansieringsavtal om 900 miljoner euro som del av separationen, vilket minskar skuldsättningen i återstående Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB ("Embracer Group") har som en del av sitt beslut att transformera koncernen till tre fristående noterade bolag, vilket beskrivs i ett separat pressmeddelande, ingått ett finansieringsavtal, genom Asmodee, med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Societe Generale och Swedbank. Finansieringen uppgår till 900 miljoner euro (cirka 10,5 miljarder SEK) med en löptid på upp till 18 månader och med liknande villkor som det tidigare lånet. Finansieringsavtalet skapar starka förutsättningar för att bygga en optimal kapitalstruktur för de tre bolagen.

Finansieringen är en viktig del av skuldrefinansieringen av Embracer Group efter omstruktureringsprogrammet som avslutades den 31 mars 2024. Lånet på Asmodee-nivå har en löptid på upp till 18 månader och med liknande villkor som Embracer Groups befintliga lån om 8 miljarder SEK som förfaller i februari 2025. Lånet är helt separerat från Embracer Group, utan regressrätt för Embracer Group, vilket separerar Asmodees tillgångar och medel från Embracer Group, och är endast säkerställt av Asmodees tillgångar. Lånet används för att refinansiera Embracer Groups befintliga lån om 8 miljarder SEK, som förfaller i februari 2025, samt för att minska de revolverande kreditfaciliteterna med 1 miljard SEK till 8 miljarder SEK. Den tidigare kommunicerade obligatoriska amorteringen om 2,6 miljarder kronor fram till januari 2025 behövs inte längre som en följd av återbetalningen av lånet om 8 miljarder kronor som förfaller i februari 2025. De befintliga revolverande kreditfaciliteterna förfaller i maj 2025.

Avsikten är att fortsätta minska skuldsättningen, både genom det förväntade väsentligt förbättrade fria kassaflödet i det återstående Embracer Group (exklusive Asmodee) samt likviden från de avyttrade tillgångarna i Saber Interactive och Gearbox Entertainment under räkenskapsåret 24/25.

På proformabasis per de senaste tolv månaderna december 2023 kommer Embracer Group, inklusive den förväntade försäljningslikviden från avyttrade tillgångar från Saber Interactive och Gearbox Entertainment men exklusive Asmodee, att ha en nettoskuld i förhållande till Justerat EBIT om cirka 0,6x. På proformabasis per senaste tolv månaderna december 2023 kommer Asmodee att ha en nettoskuld i förhållande till Justerat EBITDA om cirka 3,9x. Som en del av transformationen och inför varje avknoppning kommer den fulla kapitalstrukturen, inklusive både eget kapital och skuld, att ses över i Asmodee och ”Coffee Stain & Friends” för att skapa den bästa långsiktiga grunden för varje enhet som ett separat noterat bolag.

Det separata pressmeddelandet om avsikten att transformeras till tre fristående noterade bolag som tillkännagavs tidigare idag, finns på embracer.com/investors.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations
Tel: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of External Relations
Tel: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och fler än 12 000 medarbetare i mer än 40 länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.