Regulatorisk Pressmeddelande • april 30, 2024 • 13:00

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Antalet aktier och röster i Embracer Group AB (”Embracer Group”) har förändrats efter omvandling av A-aktier till B-aktier. 12 798 274 A-aktier har omvandlats till B-aktier. Genom omvandlingen har antalet B-aktier ökat med 12 798 274 och det totala antalet röster har minskat med 127 982 740.

Per den 30 april 2024 uppgår således antalet aktier i Embracer Group till 1 339 540 757, varav 54 000 000 är A-aktier med tio röster vardera och 1 285 540 757 är B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster per den 30 april 2024 uppgår således till 1 825 540 757.

Embracer Group innehar per 30 april 2024 inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations
Telefon: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of External Relations
Telefon: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och fler än 12 000 medarbetare i mer än 40 länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.