Regulatorisk Pressmeddelande • maj 15, 2023 • 23:47

Embracer Group meddelar uppskattat Justerat EBIT för Q4 2022/23

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer Group”) uppskattar att Justerat EBIT för fjärde kvartalet 2022/23 kommer att uppgå till 0,9 miljarder kronor. Justerat EBIT för räkenskapsåret 2022/23 uppskattas till 6,35 miljarder kronor, jämfört med den tidigare kommunicerade prognosen i intervallet 8,0-10,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att de transformativa partner- och licensavtalen inte har slutförts, i enlighet med vad som meddelades i ett pressmeddelande den 27 mars 2023.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den fullständiga bokslutskommunikén 2022/23 kommer att publiceras den 24 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC-, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 16 200 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.
Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.