Pressmeddelande • mars 28, 2024 • 05:25

Embracer Group slutför avyttring av vissa tillgångar från den operativa koncernen Saber Interactive

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Den 14 mars 2024 ingick Embracer Group AB ("Embracer") avtal om att avyttra vissa tillgångar från den operativa koncernen Saber Interactive. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen har idag slutförts.

För mer information om transaktionerna, se pressmeddelandet från den 14 mars 2024 samt presentationen om transaktionen som finns tillgängliga på Embracers webbplats.

Rådgivare
Aream & Co är finansiell M&A-rådgivare. Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Embracer Group i transaktionen. EY har tillhandahållit tjänster inom ekonomi och skatt.

Octagon Capital Group är rådgivare till köparen Beacon Interactive.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations
Tel: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of External Relations
Tel: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande katalog med över 900 ägda eller kontrollerade franchiseföretag. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom elva operativa koncerner: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar fler än 12 000 anställda i över 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:
https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.