Pressmeddelande • augusti 14, 2019 • 06:45

THQ Nordic förvärvar Gunfire Games – studion bakom Darksiders-serien

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
THQ Nordic ABs ("THQ Nordic") helägda dotterbolag THQ Nordic GmbH har ingått avtal om att förvärva Gunfire Games, LLC ("Gunfire") baserat i Austin, Texas. Gunfire är utvecklaren bakom de kritikerrosade spelserierna Darksiders®, Chronos® och From Other Suns® och är en långsiktig utvecklingspartner till THQ Nordic. Genom förvärvet adderar THQ Nordic ett starkt team av RPG-experter och prisbelönta VR-utvecklare med en befintlig portfölj av IP-rättigheter och en spännande pipeline av nya spel.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion med ett team om 63 kreativa och tekniska spelutvecklare och samtliga IP-rättigheter. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. THQ Nordic förväntas återfå investeringen inom loppet av 3-4 år i samband med lansering av befintliga spelutvecklingsprojekt.

"Förvärvet av Gunfire Games stärker THQ Nordics närvaro i USA och adderar ett erfaret och talangfullt team som vi känner väldigt väl genom samarbetet med Darksiders. Gunfire kommer att bidra med högkvalitativ utvecklingskompetens till koncernen med realiserbara synergier från dag ett. Det är med stor förväntan kring framtida projekt som vi välkomnar teamet till THQ Nordic-familjen", säger Lars Wingefors, koncern-VD THQ Nordic AB.

Gunfire, som bildades 2014 av utvecklare från Vigil Games, är mest känt för dess framgångsrika utveckling av action-rollspelserien Darksiders på PC/konsol för THQ Nordic tillsammans med Chronos som belönades med Game Informers VR Game of The Year. Huvuddelen av teamet, som är baserade i Austin, Texas (USA) har arbetat tillsammans i över ett decennium med att skapa framgångsrika spel och består nu av 70 stycken heltidsanställda.

THQ Nordic samarbetade med Gunfire under 2015 i och med utvecklingen av Darksiders II: Deathinitive Edition och därefter med Darksiders III som lanserades under 2018. Gunfire kommer att fortsätta verka som en självständig utvecklingsstudio under THQ Nordic GmbH i Wien (Österrike). Teamet kommer att fortsätta skapa framstående och unika actionäventyrsspel och co-op-upplevelser online för PC/konsol och VR med full kreativ självständighet och med fortsatta relationer med befintliga förlagspartners. Gunfire kommer fortsätta att ledas av VD David Adams och samtliga aktiva grundare kommer att fortsätta i sina befintliga roller.

"Efter att ha arbetat tillsammans med utvecklingen av Darksiders, är vi övertygade om att det är ett utmärkt nästa steg för Gunfire att bli del av THQ Nordic. Jag tror att THQ Nordics erfarenhet och förlagskapacitet kommer att vara viktiga element i vår tillväxtresa och möjliggör för oss att fortsätta göra det vi älskar – att göra grymma spel. Vi är exalterade att fortsätta arbeta tillsammans.", säger David Adams, VD Gunfire Games. 

Bakgrund och motiv

Förvärvet av Gunfire stärker THQ Nordics närvaro i USA och blir THQ Nordics första ägda studio i Austin, Texas, den tredje största spelhubben i USA. Förvärvet ligger i linje med THQ Nordics långsiktiga tillväxtstrategi att förvärva spelrättigheter och utvecklingsstudior.

Gunfire har en utmärkt möjlighet att fortsätta bygga på decennier av erfarenhet inom deras nisch och fortsätta utveckla framgångsrik IP. THQ Nordic kommer att stödja Gunfires framtida tillväxt och bistå teamet att exekvera på en spännande pipeline med lanseringen av "Remnant – From the ashes" i augusti 2019. 

Finansiering av transaktionen

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom THQ Nordics befintliga kassa. Transaktionen är inte föremål för några ytterligare beslut eller godkännanden och kommer att genomföras den 14 augusti 2019. 

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är THQ Nordics legala rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, koncern-VD

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lwingefors@thqnordic.com              

Om THQ Nordic
THQ Nordic utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (license), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios och nästan 2 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399.

För mer information, vänligen besök: http://www.thqnordic-investors.com.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.