Pressmeddelande • maj 9, 2018 • 12:18

Inbjudan till Q1-presentation samt kapitalmarknadsdag 2018

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
THQ Nordic bjuder härmed in investerare, aktieägare, analytiker och media att delta vid en
presentation av bolagets Q1-rapport samt kapitalmarknadsdag onsdagen den 16 maj på Berns,
Berzelii Park, Stockholm.

10.30-11.00 Registrering och kaffe
11.00-12.00 VD Lars Wingefors presentation av Q1-rapport 2018 med efterföljande frågestund
12.00-13.00 Lunchmingel
13.00-15.15 Kapitalmarknadsdag (CMD)
15.30-16.30 Årsstämma (vänligen, se separat kallelse).

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en ytterligare inblick i THQ Nordics marknad, strategi,
verksamhet och finansiella utveckling. Presentationer kommer att hållas av Lars Wingefors, VD,
tillsammans med andra medlemmar från företagsledningen, däribland VD för Koch Media, Dr.
Klemens Kundratitz.

Aktieägare och övriga är välkomna att delta på plats, via telefon eller webbsändning.
Vänligen föranmäl deltagande vid Q1-presentation samt kapitalmarknadsdag (samma anmälan
för deltagande hela dagen respektive för den som önskar delta del av dagen):
https://financialhearings.com/event/10623

Notera att aktieägare som avser delta på årsstämman även skall anmäla sig enligt instruktion i
kallelsen till årsstämman. Övriga deltagare på kapitalmarknadsdag är välkomna att som besökare
utan rösträtt och yttranderätt delta på årsstämman utan separat anmälan.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på:
SE: +46856642695 UK: +442030089803 USA: +18558315948
Länk till webbsändning av Q1 rapporten: https://tv.streamfabriken.com/thq-nordic-q1-2018
Länk till webbsändning av CMD: https://tv.streamfabriken.com/thq-nordic-cmd-2018
Välkommen att ställa frågor i förväg genom att skicka dem till: ir@thqnordic.com

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, VD och koncernchef
Tel: +46 708 471 978, e-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj
omfattande mer än 100 egna varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro,
Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX,
Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når
globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler.
Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad. THQ Nordic sysselsätter mer än 1600 medarbetare,
inklusive externa utvecklare, och har tio helägda utvecklingsstudios runtom i världen. THQ
Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget
Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordicinvestors.
com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.