Regulatorisk Pressmeddelande • juni 13, 2023 • 08:02

Embracer Group utser interim Chief Operating Officer och interim Chief Strategy Officer

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB (“Embracer Group”) har utsett Matthew Karch till interim Chief Operating Officer. Utöver detta har Phil Rogers utsetts till interim Chief Strategy Officer. Båda kommer att ingå i Embracer Groups ledning. Matthew Karch kommer att avgå som styrelseledamot i Embracer Group vid årsstämman 2023 och omedelbart avgå som VD för Saber Interactive. Phil Rogers kvarstår som VD för Crystal Dynamics – Eidos.

Matthew Karch, ny interim Chief Operating Officer, och Phil Rogers, ny interim Chief Strategy Officer, kommer tillsammans leda planeringen och implementeringen av omstruktureringsprogrammet som presenterades av Embracer Group idag, i nära samarbete med ledningsgrupperna för de operativa grupperna.

Matthew Karch är för närvarande styrelseledamot i Embracer Group, men han kommer att avgå från denna roll i samband med årsstämman 2023. Matthew avgår också omedelbart som VD för den operativa gruppen Saber Interactive och ersätts av Saber Interactives COO Andrey Iones.

Phil Rogers är för närvarande VD för den operativa Gruppen Crystal Dynamics – Eidos och kommer att fortsätta i denna roll vid sidan av den nya interimrollen.

Från och med idag består ledningsgruppen av Lars Wingefors, VD, Johan Ekström, CFO och vice VD, Ian Gulam, Chief of Staff, Legal & Governance, Careen Yapp, Chief Strategic Partnerships Officer, Matthew Karch, Chief Operating Officer (interim) och Phil Rogers, Chief Strategy Officer (interim).

För ytterligare information om Matthew Karch och Phil Rogers, se Embracer Groups hemsida embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.