Pressmeddelande • augusti 18, 2022 • 06:07

Embracer Group ingår avtal om att förvärva Limited Run Games

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB (”Embracer”), har genom Embracers helägda dotterbolag Freemode[1] ingått avtal om att förvärva Limited Run Games, Inc (”Limited Run”) av dess grundare Josh Fairhurst och Douglas Bogart. Limited Run är en globalt ledande förläggare fokuserad på samlare och fysiska spel med starka varumärken, etablerade distributionskanaler direkt till konsument och äger utvecklingsteknologin Carbon Engine som gör det möjligt att överföra retrospel till moderna plattformar.

[1] Förvärvet sker genom Embracers dotterbolag Embracer Freemode Iconic Holding Inc. och kommer vara en del av operativa koncernen Embracer Freemode.

Som samlare själv har jag verkligen uppskattat Limited Runs collectors’ editions. De har byggt ett starkt varumärke som spelare uppskattar. Vi ser möjligheter för Limited Run att fortsätta växa verksamheten med Carbon Engine och därigenom återuppliva klassiska spel, och utöka deras geografiska närvaro genom synergier med andra bolag i Embracer Group,” säger Lars Wingefors, CEO of Embracer Group.

Bakgrund och motiv

Limited Run är det globalt ledande varumärket inom sin nisch, en premiumförläggare av fysiska spel som grundades av Josh Fairhurst (VD) 2015 och Douglas Bogart (COO). Bolaget är baserat i North Carolina, USA, och har 69 anställda. I en alltmer digital värld har Limited Run blivit en eftertraktad partner för lanseringar av fysiska spel och lever efter mottot: Forever Physical. Sedan bolagets grundande har Limited Run förlagt över 1 000 digitala spel för fysiska lanseringar. Partners inkluderar nisch indie studios samt större förläggare.

Limited Run är välkända för sina samlarutgåvor och verkar genom direktdistribution till konsument och har en stor lojal kundgrupp av samlare. Bolaget har utvecklat sin affärsmodell till att inkludera vinylskivor och annan merchandise, och distribuerade titlar som gör det möjligt för andra förlag att skapa fysiska versioner av sina spel och erbjuda spelen genom Limited Runs hemsida och nätverk av handlare.

Utöver Limited Runs varumärke och kundgrupp, tillför Carbon Engine strategiskt värde, en internt utvecklad teknologi som gör det möjligt att enkelt omvandla retrospel till högkvalitativa spel för moderna plattformar – och därigenom skapa en kopia av det ursprungliga spelet. Gamla, uppskattade och eftersökta lanseringar kan göras tillgängliga på helt ny hårdvara genom att använda Carbon Engine. Den utgör en viktig komponent i Limited Runs vision för världen som är Forever Physical. De första producerade spelen med Carbon Engine är Shantae och River City Girls Zero.

Limited Run kommer verka som ett oberoende dotterbolag med Josh Fairhurst (VD) och Douglas Bogart (COO) som fortsätter att leda bolaget under den nyetablerade operativa koncernen Embracer Freemode (”Freemode”). Carbon Engine och Limited Runs affärsmodell ligger i linje med Freemodes fokus på retrospel och möjligheten att omforma klassiska spel för framtiden samtidigt som historien bevaras.

Transaktionen inkluderar det helägda bolaget Limited Run Retail LLC, en butik i Cary, North Carolina, som öppnade tidigare detta år, och Limited Runs 40% ägande i Super Deluxe Games i Japan som kommer identifiera lämpliga spel för Limited Run på marknaden och vara en kanal för försäljning av Limited Runs katalog i en av världens starkaste marknader för fysiska spel.

Köpeskilling

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)

Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Lee Guinchard, VD Embracer Freemode AB
Tel: +1 408 649 1100
E-mail: lee.guinchard@embracerfreemode.com

Josh Fairhurst, CEO, Limited Run
E-mail: josh@limitedrungames.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.